Futurum bygger ny förskola i Svampen

Uppdatering: Nyheten är ett aprilskämt!

Futurum har fått i uppdrag att rusta upp och anpassa det kända landmärket Svampen till förskoleverksamhet. Förskolan Svampen kommer rymma cirka 60 barn och planerad inflytt är till årsskiftet 2022/2023.

Foto: John Tellestedt

Från och med hösten 2022 kommer Svampens nuvarande funktion som vattentorn resättas av den nya vattenreservoaren Lyran som byggs i Adolfsberg. Det, i samband med att man ser ett ökat behov av förskoleplatser, ligger till grund för beslutet att göra om fastigheten till förskoleverksamhet.

- Det är ett spännande projekt att få vara med på, säger Peter Mejstedt projektledare på Futurum Fastigheter. Svampen är ett viktigt landmärke för Örebro och något många örebroare är stolta över. Att nu få se fastigheten leva vidare med det finaste vi har, våra barn, är väldigt roligt.

Historia

Svampen byggdes under åren 1956–1958. Vattentornet är 58 meter högt och rymmer 9 miljoner liter vatten. Projektet var på sin tid mycket uppmärksammat. Grunden går ner 10 meter i urberget, och ytterligare 20 meter längre ner finns grundförstärkningar. Man började med att gjuta vattenreservoaren (”hatten”) i en träform på marken. Den väger 3 200 ton. Därefter hissades denna gradvis upp med 32 hydrauliska domkrafter, varvid "foten" göts underifrån. Tillväxten skedde med en hastighet om 58 cm per dygn.

Inflytt vid årsskiftet 2022/2023

Svampens förskola beräknas vara klar för inflytt vid årsskiftet 2022/2023. Under renoveringen kommer lokalerna anpassas till förskoleverksamhet. Bland annat kommer ett kuddrum, med utsikt åt samtliga vädersträck, byggas i toppen av byggnaden. Fastigheten kommer även få höghastighetshissar för snabb och enkel hämtning/lämning samt eget tillagningskök med full kapacitet. I anslutning till Svampen kommer en 2000 kvm stor förskolegård bli tillgänlig för barn och pedagoger. På fasaden kommer det monteras en klättervägg och gården planeras utifrån konceptet Naturnära förskola.