Futurum i P4 Örebro om ett av Örebro kommuns största infrastuktursprojekt

På P4 Örebros hemsidan kan du nu lyssna på en intervju med bland annat Göran Lunander, Futurums VD. Intervjun är inspelad i den nya Tengvalla idrottshall.

Tengvalla idrottshall, som i och med invigningen bytte namn till Rostahallarna, har en bruttoarea på 4 400 kvadratmeter Den innehåller två idrottshallar med ridåväggar samt ett stort antal omklädningsrum fördelat på två våningar. Den är dimensionerad för 50 aktiva utövare och cirka 300 åskådare. Idrottshallen ligger i anslutning till Rostaskolan.

— Det här är ett av Örebro kommuns största infrastrukturprojekt någonsin, säger Göran Lunander, vd för Futurum Fastigheter, som äger skolor och förskolor i kommunen.

Göran Lunander intervjuas av Marie Hansson på P4 Örebro.