Halkbekämpning

Temperaturväxlingar innebär halka och Futurum arbetar aktivt med halkbekämpning.

Blå sandbehållare

På de ytor där Futurum röjer snö genomförs även kontinuerlig halkbekämpning vid behov.

Halkbekämpning sker främst via sandning och hyresgäster är välkomna att själva hämta sand i de blå sandbehållare som finns i anslutning till fastigheten. Sandbehållarna fylls kontinuerligt på.

 

Läs mer om Futurums arbete med snöröjning och halkbekämpning här: