Halkbekämpning

Temperaturväxlingar innebär halka och Futurum arbetar aktivt med halkbekämpning.

På de ytor där Futurum röjer snö genomförs även kontinuerlig halkbekämpning vid behov.

Halkbekämpning sker främst via sandning och hyresgäster är välkomna att själva hämta sand i de blå sandbehållare som finns i anslutning till fastigheten. Sandbehållarna fylls kontinuerligt på.

Blå sandbehållare

 

Läs mer om Futurums arbete med snöröjning och halkbekämpning här: