Futurum Fastigheter på Instagram
Futurum Fastigheter på LinkedIn
Futurum fastigheter på Facebook


Uppgradering av ventilationssystem

Just nu uppgraderar Futurum delar av sitt övervakningssystem för värme och ventilation, vilket har inneburit tillfälliga driftstörningar ute i några våra fastigheter.

Vi arbetar för att dessa störningar ska vara åtgärdade så snart som möjligt.