Futurum kopplar upp skolfastigheter på samma energinät

Futurum fortsätter att ligga i framkant när det kommer till smarta energilösningar. Två skolfastigheter kopplas upp på samma energinät, där den ena skolans egenproducerade överskottsenergi kan ledas till den andra skolan.

En illustration av två hus som sitter samman med en elkabel

Futurum en av de första i Sverige

Nu har Futurum, som ett av de första fastighetsbolagen i Sverige, påbörjat arbetet med att sammankoppla två skolfastigheter med en likströmskabel. De två skolfastigheterna är Navets skola och Änglandaskolan i de södra delarna av Örebro.


Överskottsenergi fördelas mellan fastigheterna

Projektet är en del i Futurums arbete med smarta energilösningar, där egenproducerad energi flyttas mellan fastigheterna. Tillsammans med ett batterilager på drygt 110 kW, samt två solcellsanläggningar, kommer Futurum att ha några av de smartaste fastigheterna i hela Sverige.

Bilder från nedgrävningen av kabeln. På bilderna syns en gul grävmaskin som gräver ne en kabel i marken.

Hjälper till att stabilisera Örebros elnät

Genom smart styrning kommer Futurum även att kunna erbjuda överproduktionen av energi till Svenska Kraftnät och på så vis hjälpa till att stabilisera elnätet i Örebro.


Klart under slutet av 2020

Kabeldragningen pågick för fullt under slutet av 2020 och nu är likströmskabeln på plats redo att tas i bruk under våren 2021. Satsningen kommer att spara in både på miljö och ekonomi.