Futurum Fastigheter på Instagram
Futurum Fastigheter på LinkedIn
Futurum fastigheter på Facebook

2020-11-04

Corona/Covid-19

Futurum Fastigheter följer Folkhälsomyndighetens allmäna råd om coronaviruset.

Till följd av de allmänna råd kring coronaviruset som antogs av Region Örebro län 2020-11-03 har Futurum Fastigheter vidtagit ett antal åtgärder. Åtgärderna gäller för både externa kontakter, och kontakter inom bolaget.Lokala allmänna råd från Folkhälsomyndigheten angående Örebro länlänk till annan webbplats

Ändrade öppettider

Under perioden 2020-11-05 till 2020-11-24 har vi unchstängt kl 12:00–12:30. I övrig gäller vanliga öppettider.


Vi förväntar oss att du som besöker Futurums kontor följer Folkhälsmyndighetens råd och stannar hemma om du har förkylningssymptom, eller vistats nära någon med förkylningssymtom.


Möten och kontakter

Medarbetare på Futurum Fastigheter ombeds att under perioden 2020-11-05 till 2020-11-24 boka av fysiska möten, både med interna och externa kontakter. Möten ska istället ske via videosamtal eller telefon, alternativt ställas in helt.