"Det har varit exceptionellt bra på Futurum!"

David läser på Fastighetsförvaltarutbildningen på Umeå folkuniversitet. Som en del av praktiken har han under hösten 2020 gjort en nio veckor lång praktik på Futurum. Nu är praktikperioden slut och vi ses för att prata förväntningar, lärdomar och reflektioner från tiden som gått.

Vad hade du för förväntningar när du skulle påbörja praktiken?

– Jag hade faktiskt otroligt höga förväntningar. Mycket på grund av att Futurums personalchef Jeanette Hellnemo hade gjort ett sånt exceptionellt schema för varje dag på praktiken. Det är lite unikt och därav hade jag nog högre förväntningar än vad klasskamrater kanske hade. De hade inget dagschema och inte samma engagemang som jag mötte från Futurum.

Vad kul att du hade höga förväntningar. Blev det så bra som du trodde då?

– I stora drag, absolut! Allt stämde överens med schemat och alla som var med i schemat var engagerade. Jag fick se och lära mig lite om mycket. Det något negativa var att jag inte var schemalagd med förvaltarna så mycket som jag hoppats på – men det löste sig! Min handledare, Futurums förvaltningschef Michael Blixt, och Jeanette var tillmötesgående och möjliggjorde att jag kunde styra om schemat och lägga mer tid på förvaltarna. Summa summarum: förväntningarna har absolut infriats!

Man står böjd över arbetsbänk och fyller i ett papper. Bakgrunden är en förskolemiljö.

David ute på en systematisk brandskyddskontroll.

Har något förvånat dig under praktiken?

– Ja, två saker:
För det första hade jag nog förväntat mig at det skulle vara lite mer grådaskigt, lite slött och halvtråkigt, mycket på grund av att det är ett kommunalägt bolag. Men det har verkligen varit raka motsatsen! Det finns en slags framåtanda på kontoret som liksom sitter i väggarna.

– För det andra: Det är riktigt bra folk som arbetar här. Inte för att det arbetar mindre bra folk på andra ställen, men jag har verkligen känt att det jobbar riktigt bra folk på Futurum.
Menar du utifrån ett kollegialt perspektiv?

Ja, framförallt ur ett socialt perspektiv, att man kan prata med alla. Under praktiken kände jag att jag skulle kunna gå in i vilket rum som helst och prata med vem som helst. Detta överträffade verkligen mina förväntningar.

Kan du lite kortfattat berätta vad du lärt dig, vad du fått göra och vad tar du med dig?

– Jag hade som mål att delta i en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) under praktiken, och det fick jag göra. Futurum hade ingen intern kontrollant, men då fick jag istället vara med en extern kontrollant under OVK:n. Där fick jag ta en aktiv roll och var med och förde luftflödeskontroll, läste lite ritningar och fick även göra några beräkningar. Jag lärde mig en hel del och det var jätteroligt, så det är typexempel på en bra aktivitet som jag fick vara med och göra tillsammans med en specialist.

– Ett annat exempel är det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) som jag fick vara med och göra tillsammans med Futurums säkerhetschef Leif Andersson. Här fick jag göra en egen kontroll av en fastighets brandskydd.
Med förvaltarna har jag fått vara med på många olika aktiviteter. Det har varit interna och externa möten, ibland ute på fastigheter för att besiktiga olika grejer, kontrollera ett genomfört jobb och pratat med pedagoger. Dessutom har det ingått en del lite administrativt arbete. Jag har verkligen fått en helhetsbild av vad förvaltning och förvaltaryrket innebär.

Kan du ge praktikperioden ett samlat betyg?

– Det är lätt att man ger 5 av 5 alltför lättvindigt, för att man tycker att något funkat bra, men jag ger faktiskt praktiken på Futurum 5 av 5! Jag måste göra det och det ÄR en 5:a. För det finns inget mer man rimligtvis kan förvänta sig av en praktikplats. Och någon måste ju vara bäst. Mycket av det beror på det engagemang och den planering som lagts ner för att jag ska få en bra praktik. Jag vill passa på att ge en eloge till min handledare Michael Blixt. Han har verkligen visat ett engagemang utöver det vanliga. Jag vill även rikta ett stort tack till Jeanette Hellnemo som ordnade med ett så bra praktikschema till mig. Hela Futurum ska ha ett stort tack!

Vad händer nu efter praktiken?

– Härnäst, på måndag den 26/10 startar en ny praktikperiod. Denna gång på Riksbyggen. Vi får se hur de står sig jämfört med Futurum!