Elevprojekt för att minska skadegörelse på Engelbrektsskolan

Gruppbild

Annika, Elsa, Zach, Josef, Ammar, Arvid, Dan och Joshua.

Futurum ställer under sommaren upp som stolt sponsor för ett nytänkande elevprojekt som går ut på att minska skadegörelsen på Engelbrektsskolan.

Vanligt med skadegörelse

Tyvärr är det vanligt med skadegörelse runt om på våra skolor, något som är tråkigt dels för eleverna som vistas i lokalerna, men dessutom är något som kostar pengar. Men vad kan man göra för att minska skadegörelsen? En idé om att skapa unga förebilder uppstod, något som mynnade ut i ett elevprojekt som kommer att pågå under två veckor i sommar på Engelbrektsskolan.

Bild på Engelbrektsskolan

Engelbrektsskolan.

Två eldsjälar initierade elevprojekt

De två eldsjälarna som initierade projektet heter Josef Golparian och Annika Tholster och Josef arbetar som resurspedagog och Annika som kurator på Engelbrektsskolan. Josef har tidigare erfarenheter av elevprojekt från andra skolor och när ett renoveringsbehov uppstod av klassrummen på Engelbrektsskolan kom han med idén att initiera ett nytt projekt, där de deltagande eleverna samtidigt fick ett sommarjobb.

Genom att låta sex elever i årskurs 7 och 8 själva måla om två av klassrummen tror man nämligen att framtida skadegörelse ska minska. Eleverna ska fungera som förebilder för sina klasskamrater och vi-känslan ska leda till att man är mer rädd om sitt klassrum.

Leende man och kvinna

Annika Tholster och Josef Golparian

Futurum stolt sponsor

Futurum ställer upp som stolt sponsor i projektet och bekostar elevernas lön, materialkostnader. Även ByggTema och TH:s måleri ställer upp som sponsorer.


För Futurum blir det en win win-situation om projektet blir lyckat. Dels minskar skadegörelsen - och på så vis underhållsbehovet - men dessutom går projektet i rak linje med Futurums Vision "miljöer värdiga våra barn", där eleverna får fina lokaler att vistas i. Futurum har, sedan bolaget bildades, alltid haft som mål att vara mer än ett fastighetsbolag, med en önskan om att ge tillbaka till kommuninnevånarna genom t.ex. olika sociala projekt.

Och vad säger eleverna då?

- Jättekul! Det här är den finaste skolan i hela Örebro och jag vill vara med och göra den ännu finare, säger Dan, en av de sex eleverna.

Nerikes Allehanda på plats

Under tisdagen besökte Nerikes Allehanda Engelbrektsskolan för att skriva om projektet. Håll ögonen öppna i tidningen under kommande vecka!

Man på stol fotograferar elever

NA:s reporter fotograferar eleverna