Även ett golvbyte kan vara en hållbarhetsfråga

Att tänka och agera hållbart handlar bland annat om att göra aktiva val och omvärdera gamla arbetssätt. Ett exempel på detta är renoveringen av den hala golvmattan i Adolfsbergsskolans idrottshall, en renovering som lyckades spara in både på miljö och ekonomi genom kloka val.

Bild på Adolfsbergsskolans entré

Golvmattan i Adolfsbergsskolans idrottshall var hal och hade dåligt fäste, det tyckte både elever och pedagoger. Golvets ytskikt, vars syfte är att motverka just halka, hade nötts bort och Futurum ombads att åtgärda detta.


Alla renoveringar är en belastning på miljön och även ekonomiskt sett. För Futurum står alltid miljö- och hållbarhetsfrågor i fokus och därför försöker vi alltid se om det går att spara in pengar på renoveringar för att istället lägga dessa på mer klimatsmarta åtgärder. Miljö och ekonomi går alltså hand i hand.


Just i fallet med den hala golvmattan gjordes beräkningar på att ett totalt golvbytet skulle komma att kosta 1 miljon kronor. Men tänk om det skulle kunna gå att åtgärda den hala golvmattan på ett mer hållbart och kostnadseffektivt sätt?

Golv i en idrottshall

Den nyrenoverade golvmattan

Futurum började fundera på en alternativ lösning och snart hade man kommit fram till en lösning som både skulle vara bättre för miljön och ur ett ekonomiskt perspektiv. Istället för att byta ut hela golvmattan fick Futurum upp ögonen för ett golvläggarföretag som, istället för att byta ut hela golvmattan, kunde ordna ett nytt golvskikt i idrottshallen, ett så kallat PUR-skikt.


Efter 4 dagars arbete hade golvskiktet bytts ut och kostnaden landade på 150 000 kronor, istället för 1 miljon kronor. Genom att inte behöva riva ut den befintliga golvmattan, och därtill behöva sätta dit en nytillverkad golvmatta, gjordes dessutom en stor miljövinst. Snacka om hållbarhet!


Och hur blev det nya golvet?


– Så här bra var inte ens golvet när det var nytt, säger idrottsläraren som är på plats när vi besöker idrottshallen.

 

– Golvet är jättebra nu, tillägger en av eleverna som för dagen spelar fotboll i hallen.