Att vårda vår jords lungor

Lars Juhlin, Johanna Johnsson och Elmi Hyseni jobbar som parkarbetare på Futurum Fastigheter. De ingår i en nybildad trädgrupp och under våren har de gått kurser i motorsåg och skylift – allt för att kunna ta hand om Futurums många träd.

tre människor med arbetskläder och motorsåg

Lars, Johanna och Elmi.

kvinna i skylift uppe bland trädkronor

Johanna Johnsson

Högt uppe bland trädkronorna

Johanna Johnsson står stadigt i skyliften som sakta tar henne 20 meter upp i luften. Här blåser det mer än på marken och korgen som Johanna är fastspänd i svajar något i vinden. Målet är att kapa toppen av ett träd och redan innan Johanna startat motorsågen kan hon se framför sig hur trädtoppen singlar ner mot marken. Mycket riktigt går det som planerat, trädtoppen kapas och åker i en perfekt bana mot marken. Där nere, på säkert avstånd, står kollegorna Elmi och Lars och applåderar. Snart är det deras tur att bege sig upp i skyliften för att göra samma sak.

Träd ger miljöer värdiga våra barn

Futurum Fastigheter har ett stort trädbestånd av varierande storlek och ålder. Träd har ett stort ekonomiskt värde men framförallt har de en positiv inverkan på vår miljö och på vårt klimat. Träden kan ses som är vår jords lungor och är ett slags reningsverk av luften vi andas. Soliga dagar ger träden dessutom välbehövlig skugga och tillsammans med övriga grönområden sänker de även temperaturen i staden.


Futurums vision lyder "miljöer värdiga våra barn" och genom att vårda våra träd kan vi bidra till att även framtidens barn får en bra miljö att växa upp i.


Ibland behöver träd fällas, framförallt om de drabbats av sjukdomar. När Futurum fäller ett träd planeras alltid minst ett nytt träd och dessutom tas det fällda trädet tillvara så gott det går. Det kan handla om träflis till växtbäddar och stigar, eller lekredskap till förskolor och skolor.

Lars, Johanna och Elmi - Först ut i Futurums trädgrupp

För att kunna utföra alla arbetsuppgifter som trädvården kräver – och som en del av Futurums nybildade trädgrupp – har under våren Lars Juhlin, Johanna Johnsson och Elmi Hyseni, parkarbetare på yttre skötsel, utbildats inom motorsåg och skylift.

Hittills har de tagit motorsågskort klass A, B och E och under maj månad ska de även gå utbildning i klass C.

Typer av motorsågskort


Klass A:
Grundläggande baskunskaper om hur man använder en motorsåg
på ett säkert sätt, vid vedkapning samt sågning vid byggnationer i rent trä.

Klass B:
Kunskaper och färdigheter för motorsågsanvändning vid normalt
skogsarbete. Som fällning av träd, hur du kvistar på ett säkert sätt, samt vid upparbetning av stammar.

Klass C:
Arbeten med svåra och riskfyllda arbeten, fällning av svåra
träd, fastfällda träd och tillvaratagande av stormfällda träd.

Klass E:
Skylift. Specialkunskaper för att på ett säkert sätt använda motorsåg
och handsåg vid träddemontering från skylift eller stationär arbetsplattform.

Lars är sedan tidigare utbildad till trädgårdsmästare och både Elmi och Johanna har en lång erfarenhet av träd och trädvård.


– Jag kommer från Kosovo från början och när jag bodde där ägde jag skog och använde ofta motorsåg. Jag hade däremot aldrig gått någon utbildning där, det gjorde jag först när jag flyttat till Sverige, säger Elmi.


Alla tre har tidigare utbildning inom motorsåg – Johanna och Elmi tog motorsågskort A och B redan under 2012 respektive 2015 och Lars gick en motorsågsutbildning under gymnasiet – men de har sett vårens utbildningstillfällen som en nyttig och rolig uppfräschning av minnet.


– Ingen av oss var ju nya med motorsåg, men det är vissa saker som är väldigt viktiga att repetera, som till exempel alla säkerhetsaspekter, säger Lars.


– Man blir påmind om att man ska ha väldigt mycket respekt för vad man håller på med, oavsett om nere på marken eller uppe i en skylift, instämmer Johanna. Det var mycket som föll på plats efter att ha fått den här repetitionen, fortsätter hon.


På frågan om vad som varit roligast under vårens utbildningstillfällen är alla tre deltagare eniga.


– Det som har varit roligast, men också svårast under vårens utbildningstillfällen, har varit att fälla grenar från skylift. Man måste hela tiden planera för vart grenarna ska landa och dessutom kan det vara svajigt när man är så högt uppe i luften, säger Elmi.


– Ja, första gången man får kapa en topp av ett träd är en väldigt speciell och tillfredsställande känsla, säger Johanna. Man känner sig inte direkt kaxig där uppe i luften, men när man väl lyckats är det en fantastisk känsla, fortsätter hon.


Att de tre deltagarna är nöjda med vårens utbildning och de nyvunna kunskaperna de fått råder det inget tvivel om, men hur ser gruppen på framtiden?


– Det ska bli jättekul snart när vi kommer in i JAS-perioden (JAS står för juli, augusti och september). Det är då träden mår allra bäst av att beskäras och då kommer vi verkligen att få omsätta det vi lärt oss, säger Lars.


– På Futurum tar vi våra träd på allvar och vi ser verkligen nyttan av dem, för vår miljö och för våra barn. Att få vara en del i att fortsätta vårda våra träd känns därför jättekul, fortsätter Lars.


Futurum Fastigheter fortsätter sitt arbete med att skapa miljöer värdiga våra barn, så bli inte förvånad om du ser Lars, Johanna eller Elmi högt uppe bland trädkronorna de kommande vår-, sommar- och höstmånaderna.