Michael Blixt om hållbar förvaltning

Inom kort kommer Futurums hållbarhetsrapport för 2019 finnas tillgänglig både digitalt och i tryckt form. Hållbarhet är ett viktigt men brett begrepp som kan inbegripa alltifrån miljömässiga till sociala aspekter.
Michael Blixt, förvaltningschef på Futurum, talar om hållbar förvaltning som en förutsättning för att leva upp till Futurums vision "miljöer värdiga våra barn".
– Har man inte människorna med sig blir det ingen hållbar förvaltning. Och inga miljöer värdiga våra barn, säger han.

vuxna män och kvinnor som står på rad och ler mot kameranFörstora bilden

I sitt förra jobb som förvaltningschef för Västerporten med fastigheter i Vivalla, blev Michael med tiden något av en ikon för många. Känd för att se möjligheter, vara öppen för förändring, inte minst socialt, och för att se människor för vad de är.

 

Som ny förvaltningschef på Futurum praktiserar han det synsättet, även om arbetsuppgifterna delvis är annorlunda. Men i grunden är det människorna som kommer först, före fastigheterna. Långt före.

 

– Hållbar förvaltning handlar om hur vi hanterar humankapitalet i Futurum. Det är alltid viktigast att se människorna. Var och en är en viktig pusselbit i vår förvaltning, och genom att utveckla potentialen hos varje medarbetare får vi förhoppningsvis han eller hon att stanna hos oss och fortsätta göra ett bra jobb.

 

Av Futurums 110 medarbetare arbetar ungefär 80 med förvaltning på olika sätt.

 

– Jag har aldrig arbetat på ett företag som har så kompetenta medarbetare som Futurum. Alla vill utvecklas, och stimuleras också till att göra det. Under hösten har en medarbetare fått möjlighet att göra internpraktik på företaget, alltså prova en ny roll. Perfekt för Futurum, perfekt för medarbetaren. En typisk Futurumlösning. Snacka om win-win!

Bra personalpolitik var huvudanledningen till att han tackade ja till jobbet som förvaltningschef.

 

– Personalavdelningens arbete hade stark dragningskraft på mig. Lyhördheten för behov och önskningar, och inställningen att se möjligheter framför hinder träffade rakt i hjärtat på mig.

 

På Futurums förvaltningsavdelning finns också ett engagemang, ett stort mått djävlar anamma, en vilja till förändring och lösa utmaningar på ett annorlunda sätt. Det blev tydligt när budgeten för 2020 presenterades. Där stod svart på vitt att företaget behövde spara elva miljoner, och en stor del av dessa besparingar kunde knytas till förvaltningen.

 

– Det enklaste hade varit att kapa elva miljoner från underhållsbudgeten, rakt av, som en lågt hängande frukt. Men det hade fått till följd att det hade skapats ett uppdämt underhållsbehov som vi inte kan hantera. Hur skulle det då bli med ”miljöer värdiga våra barn”?

 

Lösningen blev istället att se över hur en effektivisering skulle kunna ske utifrån de globala mål som Futurum jobbar efter, samtidigt som vi fortsatt prioriterar underhållet på våra fastigheter, och där vårt mål är att minst 30 procent av underhållsbudgeten styrs mot invändigt underhåll.

 

– Vi knyter helt enkelt våra globala mål, som hämtats från Agenda 2030, till affärsplanen. Och genom att vi redan förändrat vårt sätt att jobba har vi redan minskat energiförbrukningen inom styr och regler med två procent per år. Det där är några exempel. Receptet för att lyckas med dessa mål är att vi accepterat utmaningen, och att vi löser den tillsammans på vårt sätt; genom att jobba hållbart på lång sikt. Det, om något är väl hållbar förvaltning.

 

Du har säkert märkt det – fortfarande inte en enda fastighet i sikte i förvaltningschefens resonemang. Men väl människor, de ständigt närvarande. Själva grundbulten i Michael Blixt syn på hållbar förvaltning.