Regnbågens förskola verifierad enligt Miljöbyggnad Silver

Regnbågens förskola i Lillån slog upp sina portar hösten 2017 och ingår i en intraprenad tillsammans med Klöverängen, Klockarängen och Bettorps förskola. Nu är förskolan verifierad enligt Miljöbyggnad Silver.

”Miljöer värdiga våra barn” är en vision som ställer krav på att Futurum bygger miljömässigt riktigt och använder byggmaterial som inte innehåller farliga ämnen. Därför bygger Futurum enligt Swedish Green Building Councils certifieringsnivå Miljöbyggnad Silver. Processen från byggnation till verifiering pågår under flera år och nu är förskolan slutligen verifierad.

Tvåvåningshus med entrén mitt på ena långsidan. Framför en parkering utan bilar. 

Fakta

Miljöbyggnad Silver

Sweden Green Building Council Logo

Swedish Green Building Council (SGBC) är Sveriges ledande organisation för hållbart samhällsbyggande. Som medlem har Futurum Fastigheter tillgång till Miljöbyggnad, det mest använda certifieringssystemet för byggnader i Sverige. En byggnad kan uppnå betyget brons, silver eller guld.

 

Futurum Fastigheter bygger enligt betyget Miljöbyggnad Silver.