Bygg­ingenjörs­studenter intresserade av miljö­byggnad och SundaHus

Jörgen Hallin, utvecklingsstrateg på Futurum Fastigheter, brinner för hållbara lösningar inom fastighetsbranschen. Idag besökte han byggingenjörsstudenter på Örebro universitet för att berätta mer om Futurums arbete med miljöbyggnad.

leende man i korridor

Jörgen Hallin

"Miljöer värdiga våra barn” är en vision som ställer krav på att Futurum Fastigheter bygger miljömässigt riktigt och använder byggmaterial som inte innehåller farliga ämnen.


– För att kunna säga att vi bygger miljömässigt utgår vi från indikatorerna i Miljöbyggnad Silver Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och använder byggmaterial i de högsta nivåerna i SundaHus Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. databas, säger Jörgen Hallin, utvecklingsstrateg på Futurum Fastigheter.


SundaHus

SundsHus har en databas som innehåller produkter som används i ett byggprojekt. Produkterna är specificerade och klassificerade i fem nivåer – A, B, C+, C– och D, där D är de sämsta produkterna ur miljö- och hälsosynpunkt. Futurum Fastigheter använder A och B i första hand.


– Våra hyresgäster är alltifrån 0–16 år och eftersom våra barn är vår framtid vill vi inte exponera dem för onödiga hälsorisker, säger Jörgen Hallin.

 

Miljöbyggnad Silver

– Genom SundaHus kan Futurum Fastigheter garantera att vi bygger med miljöriktiga material men för att kunna kalla oss miljömässiga på riktigt är det också viktigt att ta fasta på det fysiska huset och hur vi bygger det. Därför bygger vi enligt Swedish Green Building Councils certifieringsnivå Miljöbyggnad Silver, förklarar Jörgen Hallin. Miljöbyggnad och Sunda Hus kompletterar alltså varandra.


Studenter från universitetet intresserade

Efter att studenter från byggingenjörsprogrammet vid Örebro universitet varit på besök på ett av Futurums byggprojekt öppnade Jörgen Hallin upp för att komma och föreläsa om hur Futurum arbetar med miljöbyggnad.


– När man kommer ut i yrkeslivet så ställs ofta krav på olika miljösystem. Därför såg jag det som viktigt att komma ut och informera studenterna om det här och väcka en tanke om processen, säger Jörgen.

Klassrum med studenter

Vilken respons fick du från studenterna?

Det var lite av en aha-upplevelse för många studenter. Frågorna som kom visade på att det här inte är något man pratar om dagligen i utbildningen.


Vilka utmaningar ser du med att bygga miljömässigt?

Den största utmaningen är att fastighetsbolagen inte tar sitt ansvar och certifierar enligt miljöbyggnad. Alla måste vara med och dra sitt strå till stacken, säger Jörgen Hallin.


Hur ser du på framtiden då?

Att studenter tar initiativ till bjuda in till en sån här föreläsning måste tyda på något positivt. Jag tror det är viktigt att goda exempel lyfts fram, som miljöarbetet hos Futurum Fastigheter.

Det känns som att branschen nu har börjat vakna och att vi är på rätt spår!

Vitt hus med snö på marken