Ny trafiklösning och klimatförbättrande åtgärder vid Närkes kils skola

Futurum Fastigheter har byggt om trafiklösningen vid Närkes kils skola för en mer trafiksäker miljö för barnen. Som underhållsåtgärd har vi även gjort klimatförbättrande åtgärder.

Trafiksituationen vid Närkes kils skolan har länge varit kaotisk vid hämtning och lämning av barn. Skolbussar, bilar och barn har samsats om samma utrymme. I den nya trafiklösningen skiljer man skolbussar från övrig biltrafik till skolan. Syftet är att skapa trygghet för barnen och skapa en mer trafiksäker miljö. Det som tidigare var en allmän gräsyta, har nu blivit två enkelriktade vägbanor, där den ena är för skolbussar och den andra för biltrafik.

Den nya trafiklösninen med åtskilda vägbanor för buss och biltrafik vid hämtning och lämning.

Underhållsarbete

Utöver åtgärden fören bättre och säkrare trafiklösning har Futurum utfört underhållsarbete i den gamla skolbyggnaden. Med ett nytt modernt ventilationssystem med återvinning och ytjordvärme har byggnaden nu optimerats för bästa energiåtgång. Det ger även ett bättre inomhusklimat för barn och pedagoger som visas i lokalerna.


Till sommaren 2020 kommer Futurum åtgärda brister i beläggningen på skolgården, samt måla om hela huvudbyggnaden. Förhoppningen är att byggnaden ska bli ett smycke i Närkes kil.

Huvudbyggnaden Närkes kils skola.