Vårlökar- för en ökad biologisk mångfald och glada barn

I dagarna anlände 4880 lökar till Futurums avdelning för yttre skötsel. De ska planteras vid skolor och förskolor under september och oktober, för att blomma till våren 2020.

- Vi har aldrig planterat såhär mycket lök tidigare. Tanken är att vi ska fortsätta plantera lökar på några förskolor varje år, och om det här är en rimlig mängd kommer vi att budgetera för detta även nästa år. Resultatet av årets beställning ser vi ju först till våren, säger Victoria Stensson, arbetsledare på Yttre skötsel.

Att planera lökar är en lång process. Beställningen läggs före midsommar, men först nu levereras lökarna som ska planteras. Först ett år efter beställningen kan man njuta av blomsterprakten. Totalt är det 4880 lökar som är beställda, fördelade på 14 olika sorter. Lökarna är en del av Futurums arbete för att gynna den biologiska mångfalden.

Olika egenskaper och blomningstid

De valda löksorterna har olika egenskaper. En viktig del i valet av lökar är att välja sorter som blommar tidigt, vissa redan i mars/april.


- Då vaknar de första insekterna. De är i stort behov av nektar efter övervintringen och bristen på mat är påtaglig. Därför är det viktigt att hjälpa de första insekterna att överleva så att de kan föröka sig. Vi kan inte leva utan våra insekter, säger Victoria.


En annan viktig egenskap är att flera sorter av lökarna förökar sig själva, antingen genom att producera nya sidolökar eller via frön. På så vis kommer det förhoppningsvis bli mer och mer lök på våra utvalda ytor. Vissa lökar blommar senare på sommaren och dessa är valda för sitt estetiska uttryck. De planteras ner på ytor där vi känner att något behöver hända - kanske mitt i en grön buskyta som inte blommar så mycket, eller för att lyfta en grönyta vid en parkering. Och det planteras så mycket lökar att det inte gör något om ett barn plockar med sig några blommor hem när de lämnar förskolan.

 

- Det är en trevlig sidoeffekt. Kanske är det någon mormor eller pappa som får ta emot en blomma på vägen hem från förskolan? Kan vi glädja någon så är det bara ett plus. Och så blir det ju så vackert vid våra fastigheter fram i vår, säger Annelie Norrby, chef och arbetsledare på Yttre skötsel.