Michael Blixt - förvaltningschef med trumfkort på hand

Michaels yrkeskarriär började inom psykiatrin, men gled under 90-talet över till fastighetsbranschen. Nu är han förvaltningschef på Futurum Fastigheter sedan några månader tillbaka.

- Jag hade hört väldigt mycket gott om Futurum innan jag började här i mitten av juni 2019, så det känns jättebra att få komma hit, säger Michael.

Porträttbild på Michael Blixt vid hans skrivbord.

Michael Blixt har jobbat i fastighetsbranschen länge, men började sitt yrkesliv med att jobba 10 år inom psykiatrin. Idag är det hans trumfkort i kontakten med människor.

- Det finns erfarenhet från de 10 åren som jag inte vill ha ogjort. Det är bra att kunna hantera människor och jag vill gärna att folk känner till min bakgrund. Det är något som symboliserar mig som person. Jag har ett stort intresse för teknik, men också ett stort intresse för människor. Det känns bra i och med att det är människor som använder byggnaderna och som sköter dem. Det är mycket psykologi i allt vi gör, säger Michael.

Fastighetsdokumentation

Under lågkonjunkturen i slutet av 90-talet tog Michaels karriär ett steg vidare - från psykiatrin mot förvaltningsbranschen.

- Jag gled in på förvaltning efter att jag hade utbildat mig till att vara platschef på byggen. Men i samband med Bomässan här i Örebro 1992, så dök konjunkturen. Jag bestämde mig då för att gå en utbildning som hette Fastighetsdokumentation på data. Det var en start på en ny värld. Jag fick jobb på en arkitektbyrå där jag satt och ritade upp bostäder, bland annat åt ÖBO och Swedbank. Jag har även jobbat på ett privat fastighetsbolag i 6 år, och varit platschef på Egeryds fastigheter i Lindesberg, säger Michael.

DET ÄR MYCKET PSYKOLOGI
I ALLT VI GÖR.

Den kommunala världen

Vid ungefär samma tidpunkt som Futurum bildades, 2012, fick Michael ett erbjudande om att starta upp ett nytt kommunalt bolag - Västerporten.

- Där var jag förvaltningschef fram till det att jag började här på Futurum. På Västerporten gjorde vi nästan samma resa som Futurum har gjort, fast i miniatyr. Jag känner till den kommunala världen, men jag har även jobbat inom den privata sektorn vilket jag tror är till stor nytta idag, säger Michael.


Michael ser fram emot den kommande tiden på Futurum. Det är mycket som pågår, bland annat ett stort projekt där man jobbar för att ta fram ett nytt digitalt verktyg för att hantera allt det som har med förvaltning att göra.

- Det är Leif Andersson, tidigare förvaltningschef på Futurum, och jag som krokar arm i det arbetet. Han är ansvarig, men jag känner mig väldigt road av det och jag är ytterst delaktig. Förutom det vill jag prata med de som finns i våra lokaler för att få en uppfattning om hur de upplever oss som fastighetsägare och förvaltare. Sedan ska jag sätta mig in i arbetet med yttre skötsel - en stor och viktig del inom Futurum som faller inom ramen för förvaltning, säger Michael.


Styrkor då? Jo, här kommer trumfkortet in igen. En av Michaels styrkor är att han är bra på att lyssna.

- Det fick jag höra när jag slutade på Västerporten. Jag tror att jag är bra på att få med mig folk. Jag är intresserad av ledarskapsfrågor och hur man får med sig alla i förändringstider. En förändring påverkar ju så många i organisationen. Där kommer psykologin in. Jag hoppas att jag kan vara en pusselbit, sedan måste man vara ödmjuk i sådana situationer, säger Michael.