Futurum Fastigheter på Instagram
Futurum Fastigheter på LinkedIn
Futurum fastigheter på Facebook

2019-07-01

Futurum Fastigheter går ut med upphandling av ramavtal inom bygg

Futurum Fastigheter AB genomför, tillsammans med Örebro Kommun, Ramavtalsupphadling gällande Byggservicetjänster.

Arbeten under ramavtalet avser utförande av reparations-, service-, underhålls- samt ny-, om- och tillbyggnadsarbeten i fastigheter som ägs och förvaltas av Futurum Fastigheter samt Örebro Kommun och dess förvaltningar. Avtalet kan komma att avropas i form av såväl utförande- som totalentreprenader.

 

Futurum och Örebro Kommun har ett behov av att säkra tillgången till byggentreprenörer för arbeten inom teknikområde bygg, som beställaren inte har möjlighet att utföra i egen regi.

Vi avser att teckna ramavtal med fyra (4) entreprenörer var, förutsatt att det är möjligt, enligt gällande regler och övriga förutsättningar för upphandlingen.

 

Arbeten som ingår i andra teknikområden, såsom exempelvis måleri, el/tele/data och VS, kan komma att omfattas av detta ramavtal om de kan anses vara en mindre del av ett avrop och underordnande bygg.


Länk för att ta del av upphandlingen:

https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afszfcqvntlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster