Futurum har flest lågenergihus i Örebro län

Enligt en inventering av lågenergihus i Örebro län har Futurum Fastigheter, utan konkurrens, flest hus som klarar gränserna. Det är resultatet av många års intensivt arbete med energieffektivisering.

Futurum Fastigheter äger och förvaltar elva av de totalt 18 lågenergihus som tagits upp i inventeringen i Örebro län. Det enligt en kartläggning gjord av Lågan Länk till annan webbplats.. Sedan 2017 kan Futurum redovisa energibalansen i alla fastigheter. Det gör att vi direkt kan utvärdera värdena och göra åtgärder i de fall det behövs. Futurum har gått från att tidigare ha förlitat sig på beprövad teknik, till att driva utvecklingen och vara först med innovativa metoder.

På Futurum Fastigheter finns ett team på tolv personer som dagligen jobbar med teknisk förvaltning och energieffektivisering. Arbetet innebär ett proaktivt arbetssätt och det ger resultat. Sedan 2012 har Futurum byggt tre nya skolor, 12 nya förskolor och renoverat 33 skolor och förskolor. Genom alla dessa byggnader går energieffektivisering och miljöhänsyn som en röd tråd.

Skolgård och byggnad i två vångingar.

Tybblelundsskolan är ett av lågenergihusen.

Energiklasser

Ett lågenergihus är ett hus som förbrukar mindre energi än Boverkets byggregler kräver. Passivhus, plusenergihus och nollenergihus är olika varianter av lågenergihus, men med extra höga krav.

 

Det finns olika energiklasser för lågenergihus Länk till annan webbplats.:
Klass A+

Energiprestanda är högst 25 % av BBR krav

Klass A

Energiprestanda är högst 50 % av BBR krav

Klass B

Energiprestanda är högst 75 % av BBR krav

Klass C

Energiprestanda är högst BBR krav

Ej lågenergiklass

Energiprestanda högre än klass B för nybyggnation och högre än C för ombyggnationPå Lågans hemsida hittar du mer information om husen i kartläggningen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolgård och byggnad i två vångingar.