Futurum Fastigheter på Instagram
Futurum Fastigheter på LinkedIn
Futurum fastigheter på Facebook

2019-06-10

Futurum Fastigheter går ut med upphandling av ramavtal

Ramavtalet avser teknikområdet anläggning, i form av nybyggnation och mindre ombyggnationsentreprenader och underhåll. Beställaren bedömer vid avropstillfället att värdet av det arbete som ska utföras uppgår till högst fyra (4) miljoner kronor.

Arbeten under ramavtalet avser utförande av reparations-, service-, underhålls- samt ny-, om- och tillbyggnadsarbeten av förskolegårdar och skolgårdar samt på övriga fastigheter som ägs/förvaltas av beställaren och kan komma att avropas i form av såväl utförande- som totalentreprenader.


Arbeten som ingår i andra teknikområden, såsom exempelvis måleri, bygg, el/tele/data och VS, kan komma att omfattas av detta ramavtal om de kan anses vara en mindre del av ett avrop och underordnande bygg.


Länk för att ta del av upphandlingen: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afsyxtwheqlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster