Förskolan Silvan är certifierad enligt Miljöbyggnad Silver

I början av januari 2019 flyttade cirka 90 barn med pedagoger in i den nybyggda förskolan Silvan i Brickebacken. Nu har byggnaden fått en första certifiering enligt Miljöbyggnad Silver. Det innebär att barn, pedagoger och föräldrar kan känna sig trygga med att byggnaden är uppförd enligt de hårda krav som certifieringen innebär.

”Miljöer värdiga våra barn” är en vision som ställer krav på att Futurum Fastigheter bygger miljömässigt riktigt och använder byggmaterial som inte innehåller farliga ämnen. Processen från byggnation till certifiering pågår under flera år. Efter byggnationen sker en slutbesiktning av byggnaden. Besiktningen gjorde vid årsskiftet och eftersom allt var ok så får byggnaden nu en preliminär certifiering enligt Miljöbyggnad. Det slutliga godkännandet sker först om två år. Då verifieras alla indikatorer av Swedish Green Building Council (SGBC). Byggnaden får då den slutliga certifieringen enligt Miljöbyggnad Silver - en nivå som ligger långt över de krav som finns från svenska myndigheter för trovärdigt och miljösäkertbyggande.

Byggnaden utifrån. Två våningar. Gräsmatta och gångvägar framför.

Fakta

Miljöbyggnad Silver

Sweden Green Building Council Logo

Swedish Green Building Council (SGBC) är Sveriges ledande organisation för hållbart samhällsbyggande. Som medlem har Futurum Fastigheter tillgång till Miljöbyggnad, det mest använda certifieringssystemet för byggnader i Sverige. En byggnad kan uppnå betyget brons, silver eller guld.

 

Futurum Fastigheter bygger enligt betyget Miljöbyggnad Silver.

Byggnaden utifrån. Två våningar. Gräsmatta och gångvägar framför.