Futurum får Jämställdhetsprisets hedersomnämnande 2018

Futurum Fastigheters avdelning Yttre skötsel har fått Jämställdhetsprisets hedersomnämnade.

Örebro kommun delar varje år ut ett jämställdhetspris för att uppmärksamma en verksamhet eller person som i sitt arbete bidragit till en varaktig jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar. Den 24 maj 2019 tog en stolt delegation från Futurum emot priset av Murad Artin, ordförande Kommunstyrelsens jämställdhetsdelegation.


Motivering

I en kraftigt mansdominerad bransch har avdelningen Yttre skötsel lyckats bredda sin rekryteringsbas, förbättra sina resultat och skapa en arbetsplatskultur där alla hjälper alla oavsett kön, ålder eller härkomst. Genom systematiskt och målmedvetet förändringarbete har jämställdhet, mångfald och bred ålderfördelning blivit framgångsfaktorer som väcker intresse både internt och externt.


Avdelningen Yttre skötsels arbete är väl värt att uppmärksamma och sprida för att inspirera andra verksamhetet i deras systematiska kvalitetsarbete. Jämställdhetsdelegationen ser fram emot att följa och höra mer om avdelningens systematiska jämställdhetsarbete.