Futurum Fastigheter på Instagram
Futurum Fastigheter på LinkedIn
Futurum fastigheter på Facebook


Grön finansiering - en vinst för alla

Stora investerare vill allt oftare placera sina pengar i långsiktiga och hållbara projekt. 2014 gav Örebro kommun ut sin första Gröna obligation. Futurum har i dagsläget 12 projekt kopplade till Gröna obligationer.

Rent juridiskt är det ingen skillnad på en grön obligation och en vanlig obligation. Skillnaden ligger istället i innehållet i projekten. Gröna obligationer ska innehålla åtgärder för att minska klimatpåverkan och för att bevara naturresurser och biologisk mångfald. Grunden för projekten är att de ska drivas mot energieffektivisering och kraven i Miljöbyggnad Silver. Gröna obligationer ges ut inom ramen för Örebro kommuns hållbarhetsarbete.


– Investerarnas fokus är minskad miljöpåverkan och klimatanpassning med extra tonvikt på energifrågor. Det är ett bra initiativ och skickar rätt signaler till de som vill satsa på klimatsmarta projekt, förklarar Jörgen Hallin, projektledare på Futurum Fastigheter.


Vid årsskiftet 2018/2019 hade Örebro kommun lånat upp cirka 2,3 miljarder kronor från finansmarknaden i form av Gröna obligationer. Futurum Fastigheter har beviljats upplåning till 973,6 miljoner kronor av dem. Det innebär att cirka 20 % av Futurums totala llåneskuld är Gröna lån.


Futurum kan låna till både mindre och större projekt. Idag ingår 12 projekt i olika storlek. Exempel på skolor som ingår i satsningen är Vintrosa skola, Norrbyskolan ochTybblelundsskolan, där man kan se resultatet av att bygga enligt Miljöbyggnad Silver.