Hållbarhetsrapport och Årsredovisning

Nu kan du läsa Futurum Fastigheters första Hållbarhetsrapport. Det är spännande och viktig läsning, både eftersom vi får berätta om allt bra vi gör, men också för att vi fått tänka till själva för att sammanställa rapporten.

Hållbarhet är ett stort begrepp. För oss på Futurum handlar det inte bara om att bygga och förvalta hus på ett hållbart sätt. Vi arbetar också med smarta energilösningar, miljövänliga byggnadsmaterial, livscykelanalyser, friskvård, socialt arbete och så klart vår framtid - våra barn och ungdomar. Om allt det kommer vi berätta mer allt eftersom.


Till Hållbarhetsrapporten för 2018