Workshop - Energieffektivisering i offentlig sektor

Energieffektivisering är inte bara bra för klimatet. Det finns många andra vinster, som till exempel minskade utgifter, bättre inomhusmiljö och lägre utsläpp till miljön. För att öka energieffektiviseringen i Sverige är den offentliga sektorn en viktig del. I dag har deltagare i projektet EnOff (Energieffektivisering i offentlig sektor) träffats hos Futurum för att prata om beställande energitjänster och metod.

Helena Wänerstrand, projektledare, från EEF (Energieffektivitetsföretagen) höll i workshopen. Cirka 15 personer deltog under dagen. Projektet vill öka samarbetet mellan offentlig sektor och näringslivet i Östra Mellansverige för att ställa krav på energieffektiviseringar i upphandlingar.


Enligt en rapport utförd av International Energy Agency (IEA) konstateras att endast en tredjedel av den lönsamma potentialen för energieffektivisering kommer att vara genomförd år 2035. Den offentliga sektorn och dess upphandlingar blir därför en viktig del för att öka takten på energieffektiviseringen.

Mandat att påverka

Energieffektivisering har inte alltid haft en tydlig roll inom byggbranschen. Att låna grönt via Gröna obligationer är en bra metod för att uppmärksamma och lyfta energifrågor, både internt och externt.

- För oss på Futurum är det viktigt att certifiera fastigheter och använda Gröna obligationer som ett kontrollorgan. Det ger en tydlig signal inom den egna organisationen och mot kommunen och omvärlden. Det är också viktigt att energisamordnaren i ett byggprojekt har mandat att påverka och att hen fungerar som ett bra stöd och bollplank, säger Johan Sellin.


Viktigt teknikområde

Projektets övergripande mål är att den offentliga sektorn i Östra Mellansverige har stärkt sitt samarbete avseende energieffektivisering och ställer utmanande krav i upphandlingar och projekt. Målet är även att den offentliga sektorn i Östra Mellansverige har bidragit till en koldioxidsnål ekonomi och till stärkta offentliga finanser på lång sikt. Energieffektivisering är ett viktigt teknikområde för att klara klimatmålet på 100 procent förnybar elproduktion. Det bidrar också till att minska effektbehovet och belastningen på elnätet.

 

Om projektet EnOff

Projektet Energieffektivisering i offentlig sektor – EnOff vill öka samarbetet mellan offentlig sektor och näringslivet i Östra Mellansverige för att ställa krav på energieffektiviseringar i upphandlingar.

Projektet delfinansieras av EU med medel ur den europeiska regionala utvecklingsfonden samt av: Branschorganisationen Installatörsföretagen, Energimyndigheten, Region Örebro och Uppsala, Futurum Fastigheter (Örebro kommun), Skinnskattebergs kommun, Hallstahammars kommun, Håbo Kommun, Enköpings kommun, Knivsta kommun och Uppsala kommun


Deltagare i projektet: Energimyndigheten, Upphandlingsmyndigheten, SKL, Tillväxtverket, Region Örebro och Uppsala, kommuner i Örebro-, Västmanlands- och Uppsala län, Energikontoret i Örebro, Mälardalens Energikontor, branschföreningar och leverantörer inom energisektorn samt Linköpings Universitet och Mälardalens Högskola.

 

Läs mer om projektet EnOff Länk till annan webbplats.