Upptagning av grus

Finns det något vårtecken som är så tydligt som när asfalten sopas ren från grus? Här får du reda på hur det går till att sopa upp allt grus, hur prioriteringen går till och när allt ska vara klart.

Grusupptagningen innebär ett intensivt arbete för personalen på yttre skötsel. Totalt är det 42 personer, och 20 extrainkallade, som jobbar med grusupptagningen utifrån ett avancerat arbetsschema, både under vardagar och helger.

Vädret styr

Eftersom vintern ibland kan dröja sig kvar, eller till och med ta nya tag, är det vädret som bestämmer när gruset kan tas bort. Med vårt nordiska klimat kan det komma snö en bra bit in i april/maj, och det kan i värsta fall innebära att Futurums personal behöver sanda istället för att ta bort gruset. Det gör att det inte finns något exakt datum fastställt för när gruset ska vara bortaforslat.

Förskolor prioriteras

Eftersom arbetet med att ta upp grus är omfattande behövs en prioritering.

- Vi försöker ta bort gruset så rättvist som möjligt och variera var vi börjar från år till år, för att alla ska känna sig så nöjda som möjligt. Överst i prioriteringslistan finns ändå förskolorna. Där finns det små barn som utnyttjar gårdarna mer, och på ett annat sätt, än vad till exempel äldre skolelever gör. Vi planerar arbetet tillsammans med respektive förskola för att det ska gå så smidigt som möjligt, säger Annelie Norrby chef yttre skötsel.

Arbetet görs i flera steg

Arbetet med att ta upp grus görs i flera steg. Det är inte ovanligt att vi behöver hoppa mellan stegen tre - fyra gånger innan allt grus är upptaget. Det beror på vädret och tillgången på maskiner. Parkeringsplatser sopas allra sist.

Blåsa grus

I det första steget blåser Futurums personal grus från gräsmattor och trängre utrymmen, till samligshögar. Grusblåsningen påbörjas i mars/april, beroende på väderlek och var någonstans fastigheten ligger. Fastigheter i till exempel Garphyttan kan fortfarande ha snö kvar, även om det är barnmark i Örebro. Arbetet med att blåsa grus pågår fram till klockan 20 -21 på vardagskvällar, samt under helger. Att blåsa grus låter en del och det kan damma. Vi rekommdenerar därför att du som privatperson håller dig på avstånd. Det gäller speciellt barn, även om det kan vara spännande att kika på vad som händer.

Sopmaskiner

I nästa steg kommer Futurums personal, och inhyrda entreprenörer, med maskiner och sopar upp gruset. Beroende på väderlek, vilken typ av fastighet det är och vilken yta det gäller så kan det ta några veckor innan maskinerna kommer, från det att gruset har blåsts ihop.

- Maskinerna är beroende av rätt väder. Annars flyttar vi bara runt gruset när vi kommer, säger Fredrik Jörnefeldt, maskinförare på Futurum.

På förskolor används Futurum små maskiner för att ta upp gruset. På skolor och vid andra fastigheter används entreprenörernas stora sopmaskiner.


För att effektivisera upptagningen av grus använder Futurum en eller flera parkeringsplatser vid fastigheten. Där samlar vi gruset i stora högar, vilket sparar både tid och miljö, eftersom vi slipper åka mellan fastigheten och grusdepåerna. Parkeringar sopas allra sist.

Forsla bort grus

Som ett sista steg kommer traktorer och forslar bort grushögarna. Beroende på väderlek, tillgång till maskiner och andra faktorer kan det dröja till början av sommaren innan gruset är helt borta.