Utbildning med SundaHus

Arbetet med att miljösäkert byggande är en självklar del i Futurums dagliga arbete. Varje dag gör exempelvis projektledare, förvaltare, entreprenörer, tekniker och personal på yttre skötsel val med våra barn och ungdomars framtid i fokus. SundaHus är ett verktyg för att vi tillsammans ska kunna uppfylla de höga kraven.

Idag har vi haft Emma Thorstensson, Miljökonsult på SundaHus, på plats i Örebro för en utbildning. Den här gången var det Futurums förvaltare som behövde en uppfräschning av sina kunskaper om databasen SundaHus.


- Jag hjälper till att stötta Futurum Fastigheter i projekten. Jag stöttar i allt från hur entreprenörer jobbar till att hålla utbildningar och anpassa systemet så att det uppfyller Futurums krav, säger Emma.


Emma är "bollplank" till Jörgen Hallin, projektledare på Futurum Fastigheter.

- Vi bollar väldigt mycket frågor mellan oss. Det är saker som uppkommer i projekten, men även i förvaltningen av en fastighet. SundaHus och Emma hjälper oss att fatta rätt beslut och ställa krav, säger Jörgen.


De vanligaste frågorna som Emma och Jörgen får handlar om hur man söker fram information i databasen. Där är utbildning en viktig del. "Var det inte svårare än så?!" är en vanlig reaktion från till exempel entreprenörer.