Ekonomernas höjdpunkt på året - det är dags för årsbokslut

Ekonomi är ständigt närvarande. Går som en röd tråd genom alla projektfaser. Finns där från första spadtaget till inflyttning, och långt därefter.

– Allt som görs i ett fastighetsbolag berör ekonomin, säger Kristofer Svedberg, projektcontroller på Futurum.

Futurums ekonomiavdelning är liten, men tight. Det är en grupp på sex personer med hög kompetens, där alla är specialister inom sitt område och där samarbete är en nyckelfaktor. Två av personer på ekonomiavdelningen är Kristofer Svedberg, projektcontroller, och Mia Wiremalm, redovisningsekonom.


Bokslut, avstämning och budgetarbete

Just nu är hela ekonomiavdelningen på Futurum fokuserade på arbetet med årsbokslutet. Ett årsbokslut innebär mycket jobb och koncentration - och det gäller att hålla tungan rätt i munnen.

 

- Jag tycker att det här är den roligaste tiden på hela året, säger Mia, som . Jag gillar att gräva ner mig i sifforna och få balans och se så att allt stämmer. Samtidigt som det så klart är mycket som snurrar i huvudet, lägger hon till.

 

- Ja, men det här är den roligaste perioden på året. Det är därför jag har vart här två helger i rad och jobbat. Jag ska ta över som ansvarig från och med bokslutet för 2019, så jag håller på att jobba för fullt just nu för att stänga alla projekt och lära mig allt det nya, fyller Kristofer i.


Arbetet med bokslutet pågår från och med november, men det är under den sista månaden som det är som mest intensivt. I februari är det deadline och då ska allt stämma. Parallellt med bokslutet sker en budgetprocess.


- Det är lite speciellt i år, eftersom det är förändringar inom politiken i och med valet i höstas. Budgeten brukar vara klar tidigare och vi brukar få budgetdirektiv redan i oktober. Nu fick vi direktivet i slutet av december så det arbetet pågår parallellt med bokslutsarbetet, säger Kristofer.


Under bokslutsarbetet är det inte bara ekonomerna som har fullt upp.


- Man är beroende av alla andra på kontoret för att få ihop det. Det är därför vi håller på att jaga våra kollegor för att få alla fakturor attesterade, så att de bokförs på rätt sida årsskiftet. Parallellt jobbar vi med en koncernavstämning så att all fakturering inom koncernen stämmer, säger Mia.

Man är beroende av alla
andra på kontoret för att
få ihop det.


Regelverk och och komplexitet


Fastighetsekonomi är komplext, för att inte säga komplicerat, åtminstone för en utomstående. Som projektcontroller

använder Kristofer ett regelverk för redovisning som heter K3. Det började gälla 2014 och är obligatoriskt för alla företag

som har över 50 anställda, 40 miljoner i balansomslutning och 80 miljoner i omsättning. Bakgrunden till K3 är att

myndigheterna vill ha ett mer samlat regelverk för redovisning.


– Enkelt förklarat kan man säga att K3 separerar det bokföringsmässiga och det skattemässiga. Det gäller till exempel att vara noga med vad som är en investering och vad som är planerat underhåll. Bygger vi en ny vägg är det en investering, flyttar vi en vägg är det en underhållsåtgärd, förklarar Kristofer.


Mia arbetar med löpande redovisning och har på så sätt en övergripande roll på ekonomiavdelningen.


– Jag har inblick i den ekonomiska helheten, har koll på alla siffror och är ett stöd till vår ekonomichef, framför allt

inför bokslut, säger hon.