Svealundsskolan ersätter Eklundaskolan

Svealundsskolan beräknas stå klar till höstterminen 2021. Skolan ersätter den tidigare Eklundaskolan i bostadsområdet Sörby. Den nya skolan kommer vara en treparallellig F-6 skola med plats för 525 elever och 50 särskolelever. Skolan byggs enligt kraven i Miljöbyggnad silver, och får en fullstor idrottshall och tillagningskök

Antal elever

575

Årskurs

Förskola - årskurs 6

Projektstart

Hösten 2018

Projektslut

Hösten 2021


Lokalerna är utformade i samråd med lokalförsörjningsavdelningen och verksamheten. Kommande detaljprojektering kommer att utföras i enlighet med gällande bestämmelser vad gäller tillgänglighet, hälsa, miljö, ljud och ljus samt säkerhet.

Hagmarksgatan som löper söder om Eklundaskolan kommer ledas om och läggas norr om de nya skolbyggnaderna. Detta för att kunna bygga ihop skolgården och parken Eklunden söder om fastigheten.