Futurum Fastigheter på Instagram
Futurum Fastigheter på LinkedIn
Futurum fastigheter på Facebook


Energieffektivisering ger resultat - Futurum fastigheter prisas för sitt klimatarbete

Futurum fastigheters tre energinigenjörer; Johan Sellin, Gustav Glaad och Mia Elvén.

Johan Sellin, Gustav Glaad och Mia Elvén är energiingenjörer och ingår i Futurum fastigheters Energigrupp. Foto: SF-Bild

Prisat samarbete för klimatnytta

På Futurum fastigheter har energi­effektivisering och strategier för klimatnytta alltid varit prioriterat. Som ett bevis på det har vi under 2018 fått inte mindre än två hedersvärda priser för vårt arbete.

Mia Elvén, Johan Sellin och Gustav Glaad, är tillsammans kärnan i ett team på tolv personer som dagligen jobbar med teknisk förvaltning och energieffektivisering. Arbetet innebär ett proaktivt arbetssätt och det ger resultat. Sedan 2012 har vi byggt tre nya skolor, 12 nya förskolor och renoverat 33 skolor och förskolor. Genom alla dessa byggnader går energieffektivisering och miljöhänsyn som en röd tråd.


– Utan samarbete på alla plan hade det inte varit möjligt, säger Johan Sellin.


Och det är det samarbetet, i kombination med nytänkande i organisationen och tydliga mål, som är nycklen till framgången och de banbrytande lösningarna. Det uppmärksammade Region Örebro Län genom att tilldela Futurum Fastigheter Örebroregionens energipris 2017 som Årets föredöme. I april 2018 fick vi även Klimatkommunernas pris "Steget före" för bästa klimatåtgärd i ett kommunalt bolag. Det var första gången priset delades ut och syftet är att lyfta och uppmärksamma de viktiga klimatinsatser som görs runt om i landets kommuner och regioner.

Prioriterade strategier och tuffa krav

Sedan starten 2012 har vi på Futurum Fastigheter jobbat hårt för att förbättra skolmiljöerna för barn och ungdomar i Örebro kommun. Arbetet omfattar dels deras arbetsmiljö, men även vår verksamhets miljöpåverkan. När Örebro kommuns klimatstrategi trädde i kraft 2016 var vi redan en god bit på väg mot målet. Strategin sträcker sig till 2030, men vårt arbete gör att vi redan nu kan bocka av två av fem punkter.


– Målet att inköpt energi är förnyelsebar har vi redan klarat. När det gäller målet för förnybar solenergi klarar vi det 2019, ett år innan det ska vara uppfyllt. Vi håller just nu på att successivt förbereda alla våra byggnader för solel, berättar Mia Elvén som är en av tre energiingenjörer på Futurum fastigheter.

Klimatstrategin i korthet

Örebro kommuns klimatstrategi kräver att Futurum Fastigheter bland annat uppfyller följande mål:


  • Minska användningen av el- och fjärrvärme
  • Producera 400 MWh förnybar solenergi 2020
  • Hela Futurums verksamhet ska vara CO2-neutral år 2030
  • Bygga giftfria miljöer och inte tillföra material som innehåller giftiga kemikalier och andra giftiga substanser
  • Certifiera alla byggnader enligt Miljöbyggnad Silver när det gäller radon, dagsljus, akustik och den generella arbetsmiljön

Läs klimatstrategin i sin helhetlänk till annan webbplats

Örebros enskilt största batterilager

Futurum Fastigheter har tagit beslut om att alla nyproducerade fastigheter, med gynsam takyta, ska förses med solel.


– Vi är ett av få fastighetsbolag som använder 100 procent el från gemensamt ägda vindkraftverk. Det gör oss till pionjärer. Från och med den 1 januari 2018 är även mer än 99 procent av vår värmeförbrukning grön och förnyelsebar. När vi bygger nya skolor och förskolor ställer vi tuffa energikrav, långt tuffare än kraven i Boverkets byggregler. Vi vill minska vårt avtryck på miljön så mycket vi kan, säger Johan Sellin.


Som ett steg i satsningen på solel har Futurum Fastigheter byggt Örebros enskilt största batterilager på Änglandaskolan. Det är en unik och banbrytande lösning som bygger på att två huskroppar delar på ett gemensamt batterilager. Med hjälp av smart styrnng kan man styra var energin ska användas. Vidare används geolager och värmepumpar för att utvinna lagrad solenergi ur marken. Idrottsbyggnaden är bygd för att vara ett plusenergihus, det vill säga man producerar mer förnybar el än man gör av med. Det är en otrolig vinst både för miljön, skattebetalarna och inte minst för våra barn.

Motiveringar

Örebroregionens energipris 2017

Futurum Fastigheter tilldelas årets energipris för sitt arbete med att energieffektivisera fastightersbeståndet parallellt med strategier för klimatnytta. Futurum Fastigheter har genom att ändra driftsorganisationen sparat mycket energi och minskat sina klimatutsläpp. Samtidigt har det underlättat rekrytering av personer med rätt kompetens och lett till ett mer strategiskt och proavtivt arbete. Verksamheten är nu koldioxidneutral till 99,2%.


Läs mer om Örebroregionens energiprislänk till annan webbplats

Klimatkommunernas pris "Steget före" 2018

På ett strategiskt och glädjefyllt sätt visar Futurum Fastigheter att systematik och samarbete är nyckeln till framgång i klimatarbetet. Från visionen "Miljöer värdiga våra barn" ned till åtgärder som resulterat i betydande CO2-minskningar, genomsyras bolaget av ett stort engagemang som är inspirerande för kommunala bolag, oavsett storlek och inriktning.

Läs mer om Klimatkommunernas pris "Steget före"länk till annan webbplats