Nätverk för energieffektiv ekonomi

Futurum Fastigheter var värd för den första av fyra nätverksträffar om miljö- och energifrågor i Örebro län.

Sol

Under rubriken "Det handlar om vår framtid. Vi måste göra mer och det är lönsamt" träffades representanter från Futurum, Länsgården Fastigheter AB, Castellum AB, KumBro och Melins Fastighetsförvaltning för att diskutera energieffektiv ekonomi.

Syftet med nätverket är att dela kunskaper och erfarenheter med varandra och tillsammans jobba för en klimatneutral framtid.

Futurum är pinojärer

Futurum Fastigheter är ett av få fastighetsbolag som använder 100 procent el från gemensamt ägda vindkraftverk. Det gör oss till pionjärer. Från och med den 1 januari 2018 är även mer än 99 procent av vår värmeförbrukning grön och förnyelsebar. Vid nybyggnation ställer vi tuffa energikrav, långt under kraven i Boverkets byggregler, och vi sätter solceller på taken där förhållandena är bra. Vi vill minska vårt avtryck på miljön så mycket vi kan och vi delar gärna med oss av vårt upplägg.