Futurum köper bara el från vindkraft

Johan Sellin, energiingenjör på Futurum, fick ett uppdrag av vd Göran Lunander: ”Se över hur vi ska göra för att bli CO2-neutrala till år 2030.”

Ett första steg är att Futurum numera enbart köper vindkraftsproducerad el.

– Jag bestämde mig för att börja titta på elen och vilka alternativ som fanns. Att köpa miljömärkt el är en enkel väg och ju fler som är intresserade, desto mer miljömärkt el kommer det att finnas på nätet.

– Enligt det budgetdirektiv som vi fick för 2017 skulle vi teckna avtal med Kumbro om leverans av el från deras vindkraftverk. Nu har vi ett 15-årigt avtal där Kumbro levererar vindkraftsel som stämmer med våra behov, säger Johan.

Kumbro har 16 vindkraftverk som producerar 96 GWh, varav Futurum köper 21. Resterande volym köps av Örebro- och Kumla kommun. Och om Futurums behov av el ökar, med tanke på tillväxten i företaget?

– Vi för en löpande dialog med Kumbro. Eftersom det är ett systerbolag till oss har dom god kännedom om våra behov och tanken med detta upplägg är att Kumbros produktion skall linjera med våra behov. Vi är också med i Kumbros avtalsgrupp och kan därmed påverka beslut om framtiden, säger Johan, som är nöjd med det långa avtalet:

– Det innebär även att vårt elpris är framtidssäkrat och att vi har koll på kostnaderna. För Kumbros del betyder det att de kan sälja ”lokalt” producerad el direkt tillbaka till kommunerna. Det är ett förmånligt avtal där båda är vinnare.

Futurums mål är att minska den totala energianvändningen samtidigt som man bygger nytt.

– Vi har 360 000 kvadratmeter att energieffektivisera. Utöver det bygger vi cirka 30 000 kvadratmeter nya lokaler. Vi jobbar hårt med att får ner elförbrukningen, bland annat genom att effektivisera belysning och ventilation. Vid nyproduktion sätter vi upp solceller på taken där förhållandena är bra. Vi vill minska vårt avtryck på miljön så mycket vi kan.

Han fortsätter:

– Vi har beslutat att ligga under Boverkets byggregler när det gäller energianvändningen. Då gäller det att vi bygger effektivt.

Tidigare köpte Futurum miljömärkt el som var en mix av vatten och vind.

– Nu blir varenda megawatt el vi köper utbytt till vindkraft. Det är unikt; vi är det enda kommunalägda bolag som får 100 procent av vår el från gemensamt ägda verk. Vi är pionjärer och många tittar på vårt upplägg med stort intresse.

Parallellt med vindkraftssatsningen för Futurum en dialog med E.on om grön fjärrvärme.

– På initiativ av E.on själva tittar vi på hur deras produktionsanläggning kan bli CO2-neutral till 2025. Det handlar om att konvertera till 100 procent biobränsle.

– Idag används fem procent olja i produktionen, vi vill att det ska vara 100 procent biobränsle. Vi vill även gå ett steg längre och försäkra oss om att transporterna av bränslet till anläggningen är CO2-neutrala.

– Vi stävar efter att vara en inspirerande och krävande beställare i allt vi gör. Självklart gäller det också energin. Vi har flera utvecklingsprojekt som vi kommer att återkomma med säger Johan.