Styrelse

Futurums styrelse har det yttersta ansvaret för verksamheten. Styrelsen består av tio poster som är fördelade på sju ledamöter och tre suppleanter.

Ledamöter

Jimmy Nordengren, -79, styrelseordförande
Jonas Karlsson, -71, 1:e viceordförande
Marianne Thyr , -58, 2:e vice ordförande
Ramona Bonin, -48
Elisabeth Sverresson, -54

Maria Haglund, -63
Mattias Eonsuu, -71

Suppleanter

Bodil Svensson, -50
Henric Elgstrand, -84
Mats Hammarlund, -66

Revisorer

Auktoriserade revisorer

Per Modin, Ernst & Young AB

Gunilla Andersson, Ernst & Young AB

Lekmannarevisorer

Britta Bjelle

Håkan Gransten

Jimmy Nordengren

Styrelseordförande

jimmy.nordengren@orebro.se

070-634 47 06

Elisbeth Sverresson

070-591 78 89