Ansvariga chefer på Futurum

‌Namn och kontaktuppgifter till cheferna på Futurum

Namn

Befattning

Telefon

E-post

Göran Lunander

VD

070-020 28 01

goran.lunander@futurumfastigheter.se

Louis Georgis

Fastighetschef

070-020 2825

louis.georgis@futurumfastigheter.se

Jeanette Hellnemo

Personalchef

070-020 28 19

jeanette.hellnemo@futurumfastigheter.se

Kristofer Svedberg

IT- och ekonomichef

070-020 28 10

kristofer.svedberg@futurumfastigheter.se

Kristofer Engvall

Chef Specialistavd.

070-020-28 83

kristofer.engvall@futurumfastigheter.se

Niklas Pettersson

Chef Reparatörsgrupp

070-020 28 63

niklas.pettersson@futurumfastigheter.se

Anneli Olsson

Chef Yttre skötsel

070-020 28 86

anneli.norrby@futurumfastigheter.se

Amanda Näsström

Hållbarhets- och utvecklingschef

070-020 28 12

amanda.nasstrom@futurumfastigheter.se