Akuta fel och driftstörningar

Om felet eller driftstörningen innebär risk för personskada eller skada på fastigheten betraktas det som akut. Då ska du genast vända dig till kundservice så att felet kan åtgärdas direkt.

019 - 767 92 00

Exempel på akuta fel

Avlopp: Stopp i avlopp med stigande vatten. Vattnet rinner inte ner i avlopp och risk finns för vattenskada eller personskada.
El: Helt strömlöst i huset eller skada på elledning. Risk finns för personskada.
Glas: Krossad glasruta. Risk för personskada eller inbrott.
Skadegörelse: Skada på fast egendom som innebär risk för personskada eller inbrott.
Vatten: Vatten strömmar från till exempel en ledning. Risk finns för vattenskada eller personskada.
Vitvaror: Kyl, frys eller spis är helt ur funktion.

Exempel på icke akut fel

Vid icke akuta fel ska du göra en vanlig felanmälan eller kontakta kundservice. Tänk på att er verksamhet kan få stå för kostnaden om fastighetsjouren åker ut på ett jobb som inte är akut.

Avlopp: Vattnet rinner långsamt i avloppet men det är inte helt stopp.
El: Automatsäkring eller propp i fastighetens proppskåp har löst ut.
Glas: Spricka i glasruta.
Skadegörelse: Klotter eller annan skada där det inte finns risk för inbrott, stöld eller personskada.
Vatten: Droppande kran.
Vitvaror: Trasig lampa i kyl eller frys. Spisplatta eller ugn fungerar ej.