Fastigheter 2022

Futurums fastighetsbestånd består av gymnasieskolor, grundskolor, förskolor och övriga fastigheter. De övriga fastigheterna består bland annat av sex brandstationer och ett flertal specialboenden.

Futurums mål är att skapa hållbara fastigheter och miljöer värdiga våra barn. Det innebär att bolaget förvaltar och bygger fastigheter som ska vara långsiktigt hållbara. Futurums lokaler har en fördelning där majoriteten av ytan nyttjas som grundskola. Det trots att bolagets fastighetsbestånd främst består av förskolor i antal. Örebro kommun är Futurums största hyresgäst med 93 procent av totala ytan. Den totala uthyrningsgraden är 98 procent.

138 fastigheter totalt, 3 gymnasieskolor, 17 övriga fastigheter, 44 grundskolor, 74 förskolor. 98% uthyrningsgrad. 396880 kvm uthyrningsbar yta. 
Fördelning av fastigheter. Förskolor ca 65 000 kvm, Grundskolor ca 250 000 kvm, Gymnasieskolor ca 70 000 kvm, övriga fastigheter ca 25 000 kvm

FUTURUMS FEM STÖRSTA FASTIGHETER

1. Tullängsskolan (30 864 m²)
2. Engelbrektsskolan (18 145 m²)
3. Campus Risbergska (17 460 m²)
4. Adolfsbergsskolan (16 514 m²)
5. Karolinska gymnasiet (12 593 m²)

KONTAKT

Besöksadress
Futurum Fastigheter i Örebro AB
Pappersbruksallén 1a
702 15 Örebro

Postadress
Futurum Fastigheter i Örebro AB
Box 33 500
701 35 Örebro

 

Organisationsnummer
556736-6215

Telefon växel
019 - 767 91 00

E-post
info@futurumfastigheter.se

Till toppen