GRI

GRI-index utgår från riktlinjerna i Global reporting Initiative, GRI Standards, nivå Core. Upprättat index redovisar den standardinformation som är obligatorisk för den grundläggande nivån på redovisning. Indexet visar även tilläggsindikatorer som Futurum valt för att presentera arbetet med de tre hållbarhetsområdena ekonomi, miljö och socialt arbete.

Index och GRI-noter hittar du i pdf-versionen av vår hållbarhetsrapport.

KONTAKT

Besöksadress
Futurum Fastigheter i Örebro AB
Pappersbruksallén 1a
702 15 Örebro

Postadress
Futurum Fastigheter i Örebro AB
Box 33 500
701 35 Örebro

 

Organisationsnummer
556736-6215

Telefon växel
019 - 767 91 00

E-post
info@futurumfastigheter.se

Till toppen