På Futurum tar vi hand om träden

Futurums trädbestånd är stort. Det finns allt från nyplanterade träd till träd som är
100-tals år gamla. En del träd är skyddade enligt lag, andra är prydnadsträd eller del
av en skogsmark. Den största andelen av träden står inne på våra förskole- och
skolgårdar och många av dem står i närheten av parkeringar, cykel- och gångstråk
och grannfastigheter.

För Futurum är säkerheten viktig. Barnens bästa går alltid först, det gör att vi ibland måste fatta beslut om våra träd som kan röra upp känslor.

– Om vi bedömer att trädet mår dåligt kan vi behöva ta ner det. Vi har väldigt bra koll på våra träd och vi vet vilka träd som har sjukdomar och vilka som behöver bytas ut. Vi bedömer alltid risk och sannolikhet för den skada ett träd kan åstadkomma när vi tittar på trädet, säger Victoria Stensson, arbetsledare och trädvårdsansvarig på Futurum.

Ersättning för gamla träd

Futurum planterar hela tiden nya träd som ersättning för de gamla. För varje träd som tas ner planteras två nya, i enlighet med målen i Futurums affärsplan. Det gör att nya friska träd hinner växa upp och ge skugga, innan vi fäller gamla och sjuka träd.

Det går inte att undvika att det faller grenar från ett träd. Det är en naturlig del av trädets utveckling. På Futurum jobbar vi med beskärning av träden med vissa intervall för att på så sätt minska risken för fallande grenar. Men ibland händer det som inte får hända – ett träd faller okontrollerat. Det kan orsaka stora skador på fastigheter, materiella ting och i värsta fall människor.

– Vi vill i första hand jobba förebyggande för att minimera risken för skador när ett träd faller okontrollerat. Det går att se varningssignaler. En sådan är om marken runt trädet rör sig när det blåser. Då är troligtvis trädets rotsystem skadat av till exempel grävningsarbeten nära eller långt ifrån trädet, förklarar Victoria.

Inventering pågår

Rotsystemet är oerhört viktigt, men svårt att kontrollera. Det är ofta mycket större än man kan tro. I stadsmiljö är det därför vanligt att träd far illa vid grävningsarbeten, även om det inte är i direkt anslutning till trädet. Om rotsystemet skadas, har trädets förankring i marken påverkats. Det gör att trädet kan få övervikt i kronan och risken ökar att det välter.
Just nu pågår arbetet med inventering av Futurums alla träd för att få full kontroll på hela trädbeståndet. Trädinventeringen
lägger en grund för att utveckla arbetet med Futurums trädvårdsplan.

– Under 2022 har vi jobbat med systemstödet, en ny karttjänst, som behöver vara klart innan trädinventeringen
kan påbörjas. I karttjänsten kommer varje träd vara inritat och klickbart. Det blir därmed enkelt att söka och hitta viktig information om träden, säger Victoria.

KONTAKT

Besöksadress
Futurum Fastigheter i Örebro AB
Pappersbruksallén 1a
702 15 Örebro

Postadress
Futurum Fastigheter i Örebro AB
Box 33 500
701 35 Örebro

 

Organisationsnummer
556736-6215

Telefon växel
019 - 767 91 00

E-post
info@futurumfastigheter.se

Till toppen