Hetvatten för kemikaliefri bekämpning av invasiva arter

I Sveriges natur finns idag drygt 400 invasiva arter. Många av dem skapar stora skador på byggnader, skogsmark, djur och människor. De riskerar även att skada vårt ekosystem och den biologiska mångfalden genom att konkurrera ut redan befintliga arter.

Det är fastighetsägarens ansvar att vidta åtgärder. För Futurums del innebär det att vi bekämpar jätteloka och parkslide vid ett fåtal fastigheter. För barnens del är det extra viktigt att få bort jättelokan, eftersom växtsaften orsakar svåra brännblåsor när den kommer i kontakt med solljus.

Sedan 1 oktober 2021 är det förbjudet med kemikalier för ogräsbekämpning. Redan 2018 köpte Futurum en första hetvattenmaskin som ersätter skadliga bekämpningsmedel. Med hjälp av ett spjut sprutas 99 gradigt vatten ner i jorden och in i roten. Det gör att cellerna sprängs och växten dör. Att en växt är borta betyder dock inte att den är utrotad. Fröna kan ligga vilande i många många år, innan de slår rot och bildar nya växter. Att bekämpa invasiva arter är därför ett återkommande arbete.

Metoden med hetvatten är även effektiv för att ta bort klotter och rengöra stenplattor, fasader, lekutrustning och tak. En vinst både för miljön, framtiden och barnen alltså.

KONTAKT

Besöksadress
Futurum Fastigheter i Örebro AB
Pappersbruksallén 1a
702 15 Örebro

Postadress
Futurum Fastigheter i Örebro AB
Box 33 500
701 35 Örebro

 

Organisationsnummer
556736-6215

Telefon växel
019 - 767 91 00

E-post
info@futurumfastigheter.se

Till toppen