Följ med under ett år på Yttre skötsel

Victoria Stensson, Ronnie Johansson och Staffan Augustsson arbetar som arbetsledare på Futurums avdelning för yttre skötsel. Här berättar de om hur ett år av yttre skötsel vid Futurums fastigheter ser ut.

Tungt arbete startar upp året i mars

Årscykeln för Futurums avdelningen Yttre skötsel startar i mars. När ”det som göms i snö kommer fram i tö” – då sätter arbetet i gång för året. Att städa upp efter vintern är ett tungt, men betydelsefullt arbete. Det är viktigt att allt grus sopas upp och att rabatter och planteringarna är redo inför våren. Det är ofta tunga och stora maskiner som används - och många verktyg till exempel ryggblåsare, sopmaskiner, munskydd och hörselkåpor.

Vårens första spadtag

– När det går att gräva i marken och ogräset börjar att växa startar perioden för plantering av perenner och buskar. Det är viktigt att börja i god tid för att växterna ska hinna rota sig innan sommarens torka, berättar Victoria.

Under våren kommer de första säsongsarbetarna.

Försommar och studenttider

Till försommaren fylls personalstyrkan på med feriearbetare och ännu fler säsongsarbetare. Nu är det dags att börja klippa
gräset, rensa ogräs och fräsa sandlådor.

– Vi åker även ut och kontrollerar brunnar och forsätter arbetet med att ta upp grus. När det är dags för studenten brukar vi göra lite extra fint vid fastigheterna, berättar Ronnie.

Skolstart och plantering

När hösten infinner sig kontrollerar vi vad som har hänt vid fastigheterna under sommaren och arbetet inför skolstarten sätter i gång. När fuktigheten kommer tillbaka under september eller oktober är det dags att börja plantera vårlökar och träd.

– För oss är det viktigt att vara med och bidra till den biologiska mångfalden. På förskolorna och skolorna planterar vi därför höga träd som blommar, för att undvika att insekter och bin vistas vidmarken där barnen leker. På ett år beställer vi cirka hundra träd, berättar Victoria.

Lövblåsning

När vintern är på ingång tar vi fram lövblåsarna. Löven ska bort innan den första snön kommer.

Snöskottning och planering

Under vinterhalvåret skottas det snö. Nu läggs det även mer tid på planering och administrativa sysslor som till exempel medarbetarsamtal, uppdateringar av kartor och på maskin- och bilvård. Att noggrant granska kartor över den yttre miljön vid fastigheterna gör att arbetet med den yttre skötseln blir så effektivt som möjligt.

– Det är viktigt att rätt maskin kommer in på gården direkt och att ett träd får sin rätta plats. Däremot är det till exempel inte viktigt med formklippta buskar. Det är viktigare med friska medarbetare och att barnen får vara barn, och leka i säkra, trygga och hållbara miljöer, säger Staffan.

Yttre skötsel på Futurum

På Futurum arbetar vi med att vårda det vi har. Arbetet med den yttre skötseln är inget undantag. Vi tar hand om de yttre miljöerna för framtidens, barnens och den biologiska mångfaldens skull - och sen gillar vi när det är fint och välskött. Barnen ska trivas både inomhus och utomhus!

KONTAKT

Besöksadress
Futurum Fastigheter i Örebro AB
Pappersbruksallén 1a
702 15 Örebro

Postadress
Futurum Fastigheter i Örebro AB
Box 33 500
701 35 Örebro

 

Organisationsnummer
556736-6215

Telefon växel
019 - 767 91 00

E-post
info@futurumfastigheter.se

Till toppen