Ökad biologisk mångfald

Futurum Fastigheter ska skapa förutsättningar för en ökad biologisk mångfald. Vi
arbetar aktivt, i den löpande förvaltningen och projektverksamheten, med att främja den biologiska mångfalden.

KOPPLING TILL AFFÄRSPLANEN

I Futurums affärsplan finns definierade mål för ökad biologisk mångfald.Det första delmålet är satt till 2023 och kommer rapporteras i kommande hållbarhetsrapport.

  • Fram till 2030 ska ett nedtaget träd ersättas med två nya.
  • Fram till 2030 ska vi sätta 50 000 vårlökar per år vid våra fastigheter.
  • 2030 ska vi öka antalet ytor som främjar den
    biologiska mångfalden.

Biologisk mångfald är att skapa miljöer som gynnar så många olika livsformer som möjligt. Allt från de djur, fåglar, växter och insekter vi ser, till maskar och mikroorganismer som finns under jord. Alla har sin plats att fylla och sin uppgift att utföra.

Den biologiska mångfalden spelar en avgörande roll när det gäller naturens grundläggande funktioner, så som pollinering och rening av luft och vatten. Det är funktioner som är viktiga att värna om. Om balansen rubbas försvinner variation och artrikedom. Det leder till exempel till att pollineringen av blommor blir sämre. Biologisk mångfald är grunden för ett hållbart
kretslopp.

Vi behöver fortsätta arbetet med att bygga och förvalta gröna områden. Det behövs fler Fjärilsparker som både är vackra för ögat och viktiga för den biologiska mångfalden – för en hållbar framtid i Örebro!

Porträttbild på Jimmy som står utomhus med en halsduk runt halsen. 

Jimmy Nordengren,
styrelseordförande 2019-2022

KONTAKT

Besöksadress
Futurum Fastigheter i Örebro AB
Pappersbruksallén 1a
702 15 Örebro

Postadress
Futurum Fastigheter i Örebro AB
Box 33 500
701 35 Örebro

 

Organisationsnummer
556736-6215

Telefon växel
019 - 767 91 00

E-post
info@futurumfastigheter.se

Till toppen