Rondering - ett arbete som förebygger skador och ökar tryggheten

Värdet av att göra återkommande ronderingar är enormt, men ibland svårt att
omvandla till konkreta pengar eftersom tidsperspektivet är långt. Däremot ligger
värdet i att Futurum tar hand om fastigheterna och ”hittar felen innan dom hittar
oss”. Det ger en långsiktigt hållbar ekonomi, fastigheter som mår bra och vi hushållar
samtidigt med jordens resurser.

Ett gediget underhållsarbete med återkommande ronderingar gör att fastigheterna håller längre. Under 2022 gjordes totalt 807 ronderingar i fastigheterna och många av dem har kunnat förebygga kommande större skador - både i nutid och framöver. Ronderingar görs inom områden som till exempel ventilation, tak, storkök, batterilager och andra tekniska installationer.

Effektivisering med drönare

Futurum utför ronderingar av tak med hjälp av drönare. Det är ett arbete som utförs två gånger per år, under våren och hösten. Att utföra ronderingarna med drönare sparar tid, både för Futurums personal som utför ronderingarna, och för de entreprenörer som sedan ska åtgärda eventuella fel. Takronderingarna resulterar i en översiktsbild som lämnas till den utförande entreprenören. På bilden är fel och brister markerade, vilket gör att de vet exakt var på fastigheten de ska utföra ett arbete.

Ett exempel är en takrondering av Gumaeliusskolan. Bara ronderingen skulle, utan drönare, uppskattningsvis ta 1–2 arbetsdagar för två av Futurums medarbetare. Med drönare är den effektiva ronderingstiden i stället 1–2 timmar. Rondering med drönare är även säkrare för Futurums medarbetare att utföra och innebär färre trampskador på takpannorna.

Trygga fastigheter

Vissa typer av ronderingar utförs för att öka tryggheten i fastigheterna så att de som vistas där ska känna sig trygga. Ett sådant exempel är rondering av Futurums batterilager för lagring av solenergi. På grund av tidigare händelser, då en mindre brand utbröt i ett av batterilagren, har Futurum tagit fram riktlinjer för hur och när ronderingar ska göras av anläggningarna. Även solcellsinstallationer ingår från och med 2022 i ronderingarna.

Beredskap - för snabba åtgärder

Futurum har beredskap dygnet runt. Det innebär att akuta vattenläckor, elskador och så vidare snabbt uppmärksammas
och åtgärdas. Ronderingarna kan i många fall göra att det går att undvika stora akuta skador. Att återkommande kontrollera fastigheterna gör även att antalet akuta skador minskar då fastigheterna har ett bra grundskick.

KONTAKT

Besöksadress
Futurum Fastigheter i Örebro AB
Pappersbruksallén 1a
702 15 Örebro

Postadress
Futurum Fastigheter i Örebro AB
Box 33 500
701 35 Örebro

 

Organisationsnummer
556736-6215

Telefon växel
019 - 767 91 00

E-post
info@futurumfastigheter.se

Till toppen