Nytänkande och nya utmaningar ger energibesparingar

Under hösten 2022 gav regeringen myndigheter och kommuner i uppdrag att vidta
energibesparingsåtgärder. Det blev startskottet för Futurums arbete för att minska
energiåtgången ytterligare i våra skolfastigheter, bland annat i våra storkök.

Förutom klimatförändringarna, som redan sker, befinner vi oss nu i en situation där delar av samhället kan behöva kopplas bort från elnätet på grund av elbrist. På Futurum vill vi göra det vi kan för framtiden, klimatet och för skattebetalarna i Örebro
kommun, men vi ser också att det handlar om ett mycket större perspektiv än så. Idag handlar det om Europas energi­försörjning och inte bara vad vi på Futurum kan göra.

– Idag behöver alla hjälpas åt för att spara på energin. Vi på Futurum vill göra skillnad i det stora perspektivet och för framtiden, säger Kristofer Engvall, specialistchef på Futurum.

Stor del av förbrukningen

Futurums drifttekniker och energiingenjörer har, sedan starten 2012, jobbat med optimeringar för att minska energi­förbrukningen i våra fastigheter, men vi kan bli ännu bättre. Under hösten 2022 påbörjades arbetet med att spara energi. Ventilationen i skolorna står för en stor del av elförbrukningen och därför blev det naturligt att börja arbetet där. Under delar av dagen, framför allt tidig morgon och sen eftermiddag finns det stor potential i att göra åtgärder.

– Vi har ändrat tiden för ventilationen på skolorna. Nu är den igång mellan klockan 07.30 och 16.30, med vissa anpassningar till verksamheterna så klart. Det gör att vi inte behöver överventilera när det är låg personbelastning på morgonen och eftermiddagen, berättar Mia Elvén, energi- och hållbarhetsstrateg på Futurum.

Det visade sig att personalen på skolorna är mer nyfikna och positiva till förändringarna, än vad vi initialt väntade oss. Under hösten fick vi frågan om att ha en föreläsning om hur personalen i våra storkök sparar energi genom små och enkla åtgärder. Nytänkande och att utmana sig själv i sitt beteende är några råd som storkökspersonalen fick med sig, samt att ”låta energin bli en av råvarorna i receptet”.

Levande process

Storköken står idag för cirka 30 % av Futurums totala elförbrukning. Det motsvarar omkring 6 000 000 kWh på ett år. Om storkökspersonalen förbrukar 10 % mindre el motsvarar det en elförbrukning för cirka 100 villor under ett år. Futurums energibesparingsarbete är en levande process där vi manuellt arbetar med uppföljningar och mätningar. Vi mäter luftkvalitén varje dag för att identifiera om något inte fungerar som det ska. Målet med mätningarna är att vi ska kunna justera systemet allt eftersom och optimera användningen. Redan nu har vi sett ett stort engagemang i våra verksamheter vilket kan leda till ett mycket fint resultat framöver. Arbetet fortsätter för barnen, framtiden och Europa.

Visste du att...

...all el ingår i hyresavtalet med Futurum? Det är kostnads- och energieffektivt för framtiden, barnen, miljön och örebroarna.

KONTAKT

Besöksadress
Futurum Fastigheter i Örebro AB
Pappersbruksallén 1a
702 15 Örebro

Postadress
Futurum Fastigheter i Örebro AB
Box 33 500
701 35 Örebro

 

Organisationsnummer
556736-6215

Telefon växel
019 - 767 91 00

E-post
info@futurumfastigheter.se

Till toppen