SundaHus och Miljöbyggnad

Futurum är medlem i Sweden Green Building Council (SGBC), Sveriges ledande organisation för hållbart samhällsbyggande. Som medlem har Futurum tillgång
till Miljöbyggnad – det mest använda miljöcertifieringssystemet för byggnader i Sverige.


Örebro kommun ställer krav på att Futurums projekt byggs enligt Miljöbyggnad Silver, men Futurum har valt att gå hela vägen och inte bara bygga enligt, utan även certifiera, alla nybyggnadsprojekt sedan 2016. Miljödatabasen SundaHus miljödata används för att säkra kraven i Miljöbyggnad. Futurum använder även databasen för att ställa krav på projektdeltagare,
entreprenörer och medarbetare. I första hand ska alltid produkter som uppfyller de högsta klassificeringarna i databasen väljas.

Vid utgången av 2022 hade Futurum 17 projekt som är både certifierade och verifierade och åtta projekt som är preliminärt certifierade. Idag finns 37 av Futurums projekt dokumenterade i SundaHus Miljödata. Antalet registrerade produkter i systemet har under åren ökat från 89 per projekt till 1388 i det nuvarande största projektet.

KONTAKT

Besöksadress
Futurum Fastigheter i Örebro AB
Pappersbruksallén 1a
702 15 Örebro

Postadress
Futurum Fastigheter i Örebro AB
Box 33 500
701 35 Örebro

 

Organisationsnummer
556736-6215

Telefon växel
019 - 767 91 00

E-post
info@futurumfastigheter.se

Till toppen