Solel

Mängden solel som Futurum producerar har ökat för varje år sedan bolaget bildades 2012. 2022 slog vi återigen våra tidigare siffror. Under året producerade vi 543 MWh, vilket är en ökning med 43 MWh sedan året innan. Ökningen beror på de nya anläggningar som tillkom under 2021. Den förväntade årliga produktionen
från solcellsanläggningarna är 561 MWh.

Enligt Futurums affärsplan ska 5 % av den totala elanvändningen vara egenproducerad el år 2030. Under 2022 var den siffran 3,1 %. Under 2022 har Futurums styrelse fattat beslut om att investera i nya solcellsanläggningar vid Svealundsskolan och Ekeskolan.

SOLEL PÅ FUTURUM

Futurum har installerat solcellsanläggningar vid 10 fastigheter.

2016

Örebro brandstation 95 MWh

2017

Tybblelundsskolan 45 MWh

2018

Änglandaskolan och idrottshall 110 MWh
Mariebergsskolan 20 MWh
Lillåns skola 10 MWh

2019

Norrbyskolan 70 MWh
Vintrosa skola 70 MWh

2020

Tullängsskolan 110 MWh

2021

Navets skola 4 MWh
Alnängarnas förskola 27 MWh

KONTAKT

Besöksadress
Futurum Fastigheter i Örebro AB
Pappersbruksallén 1a
702 15 Örebro

Postadress
Futurum Fastigheter i Örebro AB
Box 33 500
701 35 Örebro

 

Organisationsnummer
556736-6215

Telefon växel
019 - 767 91 00

E-post
info@futurumfastigheter.se

Till toppen