Smartvatten ger stora besparingar

Under 2022 har det pågått ett pilotprojekt för att identifiera vattenläckor vid fem av
Futurums fastigheter. Projektet har genomförts med tjänsten Smartvatten och
har gett goda resultat.

Pilotprojektet har resulterat i att tre större läckor har hittats och åtgärdats. Samtliga läckor har runnit ut i avloppet vilket gjort dem svåra att upptäcka utan tjänsten Smartvatten.

– Vi har hittat tre läckor. Den sammanlagda kostnaden som dessa läckor inneburit för Futurum, om de inte åtgärdats, är på uppskattningsvis 90 000 kr per år. De tre läckorna har inneburit att en vattenmängd på ca 667 l/h har runnit direkt ut i avloppet. Det är ungefär 5800 m3 vatten på ett år, säger Mia Elvén, energi- och hållbarhetsstrateg på Futurum.

När det sker större vattenläckor, där vattnet inte rinner ut i avloppet, kan det bli stora skador på fastigheterna med omfattande
kostnader och driftstörningar som följd. I och med installationen av Smartvatten kommer läckagelarm kopplas till Futurums jour för direkt åtgärd vid större vattenläckor. På så sätt går det att begränsa vattenskadorna, och därmed kostnaderna och påverkan
på verksamheten i lokalen. Att åtgärda vattenläckor är en del i Futurums arbete för en hållbar framtid. Färskvatten är en resurs som vi tillsammans måste hushålla med.

Under det första halvåret 2023 kommer Smartvatten att installeras på samtliga vattenmätare i Futurums fastighetsbestånd.
Det rör sig om cirka 140 mätare.

– Kostnaden för tjänsten är liten i förhållande till den kostnad som läckande vatten ger. Idag vet vi inte vilka läckage som finns, men uppskattningsvis finns det en hel del dolda läckage som enkelt kan åtgärdas innan de orsakar skada. På så sätt sparar vi pengar och miljöresurser - och undviker vattenskador. Vi ska ta hand om våra fastigheter på bästa sätt, säger Mia Elvén.

SMARTVATTEN

Pilotprojektet har genomförts med Smartvatten - en tjänst som identifierar och varnar om pågående vattenläckor och avvikelser i vattenförbrukningen. En enhet med kamera fästs på vattenmätaren. Kameran är kopplad till en liten datorenhet som läser av mätaren kontinuerligt per timme. Mätarställningarna sparas i en programvara och analyseras. Avvikelser, som läckage och onormal förbrukning, kan på så sätt identifieras.

KONTAKT

Besöksadress
Futurum Fastigheter i Örebro AB
Pappersbruksallén 1a
702 15 Örebro

Postadress
Futurum Fastigheter i Örebro AB
Box 33 500
701 35 Örebro

 

Organisationsnummer
556736-6215

Telefon växel
019 - 767 91 00

E-post
info@futurumfastigheter.se

Till toppen