Rätt byggmaterial för bästa miljöeffekt

Under 2022 har Futurums organisation förstärkts med två hållbarhetstrateger.
Det är Mia Elvén, energi- och hållbarhetsstrateg, och Jennifer Gustavsson, bygg- och hållbarhetsstrateg. De jobbar tillsammans med de mer teoretiska delarna av Futurums hållbarhetsarbete. Mia har varit på Futurum sedan starten 2012, medan Jennifer erbjöds anställning 2022 efter att ha jobbat extra på Futurum under studietiden.

Med kompetens inom bolaget har kunskapen och möjligheterna att göra kloka val blivit större. Att välja rätt material vid ny- och ombyggnation har stor effekt på miljön. Det är något som Jennifer jobbar dagligen med.

– Man kan beskriva arbetet som en tvåstegsraket. Först gör vi en klimatberäkning för att dokumentera och lära oss om materialen och hur vi kan jobba för att minska miljöeffekten. Utifrån den data vi får fram vid beräkningen, kan vi sedan göra den lagstadgade klimatdeklarationen som måste lämnas in för att få slutbesked inför nybyggnation, förklarar hon.

BERÄKNINGSVERKTYG

Under 2022 har Futurum skaffat ett branschgemensamt beräkningsverktyg där man lägger in alla resurser som används under byggskedet. Med hjälp av verktyget går det att räkna fram hur stor byggnadens klimatpåverkan är. Beräkningen används sedan som grund vid kommande klimatdeklarationer. Verktyget innehåller bland annat Boverkets klimatdatabas med generiska klimatdata. Generiska klimatdata används i de fall när det inte går att få tag på specifika klimatdata (EPD). Generiska klimatdata är medelvärdet av en produkts klimatpåverkan med ett påslag på 25%.

– Vi vill använda specifika klimatdata så långt det bara går. Det ger oftast en bättre och mer exakt beräkning, vilket gynnar både Futurum och klimatet. Att leverantörerna kan leverera miljövarudeklarationer för sina produkter blir mer och mer viktigt för att de ska kunna konkurrera på marknaden. Alla måste ställa krav och ifrågasätta, säger Jennifer.

Som kommunalt bolag har Futurum upphandling som verktyg. Med hjälp av kraven i upphandlingar kan vi ställa krav på leverantörer och entreprenörer att göra kloka val för alla delar som ingår i våra projekt.

KLIMATDEKLARATION

Från och med den 1 januari 2022 måste byggherrar redovisa klimatpåverkan för nya byggnader. Futurum har ännu inte gjort någon klimatdeklaration, men förberedelser pågår inför kommande projekt. Klimatpåverkan från byggprocessen är ungefär
lika stor som klimatpåverkan från energin som går åt för att driva byggnaden under hela dess livstid. Att då göra smarta val i byggprocessen ger stora effekter. Och det är viktigt att få med alla medarbetare på tåget. Som bygg- och hållbarhetsstrateg kommer Jennifer vara en del av alla nybyggnadsprojekt framöver.

– Vi behöver göra smarta val för varje detalj i byggprocessen för att vår miljöpåverkan ska bli så liten som möjligt. Jag vill dela med mig av mina kunskaper. Det kommer fler och fler klimatsmarta material och det behöver inte vara vare sig svårt eller krångligt att byta konventionell isolering till ett mer klimatsmart alternativ. Det här arbetet kommer genomsyra hela Futurum
och det ger husen en ny dimension – vi måste se på dem ur ett nytt perspektiv, säger Jennifer.

Det behöver inte vara vare sig svårt eller krångligt. Vi vill använda specifika klimatdata så långt det bara går. Det ger en bättre och mer exakt beräkning.

Jennifer Gustavsson,
bygg- och hållbarhetsstrateg

KONTAKT

Besöksadress
Futurum Fastigheter i Örebro AB
Pappersbruksallén 1a
702 15 Örebro

Postadress
Futurum Fastigheter i Örebro AB
Box 33 500
701 35 Örebro

 

Organisationsnummer
556736-6215

Telefon växel
019 - 767 91 00

E-post
info@futurumfastigheter.se

Till toppen