Positiv effekt när gamla ljuskällor byts ut

Från och med augusti 2023 kommer det inte längre gå att köpa T5-lysrör, T8-lysrör och kompaktlysrör. Det till följd av EU-direktivet RoHS*. Anledningen till utfasningen
är att lysrören innehåller kvicksilver.

Futurum jobbar sedan flera år tillbaka aktivt med att byta ut äldre armaturer. Ljuskällorna byts ut till LED när de gamla går sönder. Alla armaturer i Futurums byggnader, som är nyare än fem år, har idag LEDljuskällor. Det finns flera fördelar med LED-ljuskällor - de är bättre för miljön, har längre livslängd och är energisnåla. Nyligen skulle lysrören i idrottshallen i
Ölmbrotorp bytas. Då sattes LED-lysrör i befintliga armaturer. Det har gett stora positiva effekter. Ljuset i hallen har blivit bättre och bytet har även inneburit en energibesparing på cirka 68% mot tidigare belysning.

* Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment)

KONTAKT

Besöksadress
Futurum Fastigheter i Örebro AB
Pappersbruksallén 1a
702 15 Örebro

Postadress
Futurum Fastigheter i Örebro AB
Box 33 500
701 35 Örebro

 

Organisationsnummer
556736-6215

Telefon växel
019 - 767 91 00

E-post
info@futurumfastigheter.se

Till toppen