Lång resa för verifierad klimatberäkning

Under 2022 har Futurum gjort sin första klimatberäkning. Den gjordes på en av konceptförskolorna i trä. Här kan du läsa om det fina resultatet.

Den första konceptförskolan i trä stod klar i april 2020. I samband med det lyftes frågan om hur stort klimatavtrycket egentligen var för förskolan? Och hur låg den till i förhållande till andra byggnaders klimatavtryck? Nu gjordes en första klimatberäkning
av den upphandlade entreprenören. Den visade på ett klimatavtryck på 185 kg CO2e/m2 BTA. För att kunna jobba vidare med att minska klimatpåverkan togs en oberoende konsult in för att verifiera beräkningen.

Deras beräkning landade på 241 kg CO2e/m2 BTA. En ökning mot det första resultatet. Eftersom båda beräkningarna innehöll schablonvärden gjorde Futurums bygg- och hållbarhetsstrateg, Jennifer Gustavsson, nu en egen beräkning. I den bytte vi ut
vissa schablonväden mot verklig data. Den beräkningen landade på 207kg CO2e/m2 BTA. Det innebär att Futurums konceptförskola ligger under de referensvärden som finns idag. Processen har varit lång, men nu har vi fått svart på vitt att det är klimatsmart att bygga i trä. Några lagstiftade gränsvärden finns inte idag.

KONCEPTFÖRSKOLOR I TRÄ

Att bygga konceptförskolor i trä är smart av flera olika anledningar. Det ger mindre klimatpåverkan, byggnaderna upplevs som ”mjukare” och den ekonomiska vinningen är stor i att upprepa samma koncept flera gånger. Fram till 2022 har Futurum byggt fem likadana konceptförskolor i trä. Förskolorna har byggts miljösäkert i nästan uteslutande naturmaterial och certifierats enligt Miljöbyggnad Silver.

KONTAKT

Besöksadress
Futurum Fastigheter i Örebro AB
Pappersbruksallén 1a
702 15 Örebro

Postadress
Futurum Fastigheter i Örebro AB
Box 33 500
701 35 Örebro

 

Organisationsnummer
556736-6215

Telefon växel
019 - 767 91 00

E-post
info@futurumfastigheter.se

Till toppen