Hållbara webbplatser

Både Futurums hemsida och intranät driftas i datacenter som är certifierade med
Tripple Green. Det innebär att datacentret lever upp till tuffa hållbarhetskrav för
förnybar energi och effektivitet. Det innebär konkret att de använder förnybar energi
samt återanvänder värmen från datacentret för att värma närliggande hushåll. Leverantören för webbplatserna är godkänd som grön driftleverantör av The Green Web Foundation.

KONTAKT

Besöksadress
Futurum Fastigheter i Örebro AB
Pappersbruksallén 1a
702 15 Örebro

Postadress
Futurum Fastigheter i Örebro AB
Box 33 500
701 35 Örebro

 

Organisationsnummer
556736-6215

Telefon växel
019 - 767 91 00

E-post
info@futurumfastigheter.se

Till toppen