Energismarta fastigheter

Futurum jobbar aktivt med driften av fastigheterna för att skapa energismarta hus. Målet har länge varit, och är, att minska energianvändningen i förhållande till ytan. Samtidigt ska vi skapa en bra inomhusmiljö för de som vistas i våra lokaler. Med hjälp av smarta funktioner i husen kan vi optimera miljöerna så att energin används på rätt ställe och vid rätt tillfälle.

Vi kan idag se fina siffror som bekräftar att arbetet gett resultat. Staplarna i diagrammet visar totalt inköpt energi år för år, medan linjen visar storleken på Futurums bestånd. Fastighetsbeståndet har ökat varje år. Trots det har energianvändningen minskat varje år. Undantaget är 2021 då vi utökade ventilationstiderna på grund av Covid-pandemin.

PELLETS

Under 2021 bytte vi ut den sista av våra uttjänta pelletspannor mot bergvärme. Vi har därmed inte använt någon pellets under 2022. Under 2022 har vi även testat att använda HVO 100, istället för eldningsolja, i en av våra tre kvarstående oljepannor. Pannorna används som spets- och reservvärme till bergvärmepumpar. Detta kommer utvärderas under 2023.

KONTAKT

Besöksadress
Futurum Fastigheter i Örebro AB
Pappersbruksallén 1a
702 15 Örebro

Postadress
Futurum Fastigheter i Örebro AB
Box 33 500
701 35 Örebro

 

Organisationsnummer
556736-6215

Telefon växel
019 - 767 91 00

E-post
info@futurumfastigheter.se

Till toppen